Latin för akademiker II

0.00 kr

Perioder: , , Ämne:

Beskrivning

Perioder: Modul 1 (27/8–4/11), Modul 2 (5/11–13/1)

Ämne: Teologi

Kursen ger fördjupade kunskaper i det latinska språket, avsedda att möjliggöra läsning, översättning och förståelse av centrala texter i den katolska teologin och liturgin samt enklare filosofiska och kulturella texter, från både äldre tid och nutid. I kursen ingår övningar i formlära och syntax, studium av latinska begrepp och deras användning och läsning av olika slags latinska texter (cirka 10-20 sidor beroende på svårighetsgrad). Allmän grammatik, informationssökning i lexikon och strategier för textförståelse tränas också under kursens gång.

7,5 hp

Kursen pågår under hela terminen

Uppsala: måndagar 16:00–18:00

Halvdistans med obligatoriska träffar: 17 september, 22 oktober, 26 november samt 11 januari 2019 (tentamen)

Kursledare: Georg Stenborg

Mer information

kursort

,