Latin för akademiker I

0.00 kr

Perioder: , , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3), Modul 4 (24/3)

Ämne: Teologi

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i det latinska språket. Den lägger särskild tonvikt på det kristna latinet och latinets användning i den katolska kyrkan historien igenom. Deltagarna studerar grundläggande formlära, ordförråd och syntax. De övar sin förmåga att läsa, översätta och förstå enklare texter i den latinska bibelöversättningen samt i teologi och liturgi från både äldre tid och nutid.

7,5 hp

Uppsala: måndagar 16:00–18:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april samt sluttentamen (slutet av maj)

Kursledare: Georg Stenborg

Mer information

kursort

,