Litteraturvetenskap för teologer

0.00 kr

Perioder: , Ämnen: ,

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Kultur, Teologi

Läsning och tolkning är centrala begrepp för såväl teologer som litteraturvetare. Kursen behandlar litteraturvetenskapliga frågeställningar och metoder tillämpade på ett brett urval skönlitterära texter ur olika genrer, kulturer och epoker, valda så att de anknyter till olika teologiska teman. Kursen ger en grundläggande orientering i litteraturvetenskaplig terminologi och metodik. Den belyser hur litteratur kan studeras med fokus på den litterära texten i sig, författaren, läsaren, traditionen och omvärlden. Såväl historiska som moderna perspektiv tas upp. Deltagarna tillägnar sig en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. De får öva förmågan att läsa skönlitteratur och litterära analyser samt öva sig att själva formulera analyser och tolkningar av litterära texter.

7,5 hp

Halvdistans och lokalt med obligatoriska träffar i Uppsala: 1 februari och 1 mars

För lokala studenter även träffar i Uppsala: måndagarna 14 januari och 11 mars, 13:00–15:00

Kursledare: Helena Bodin

Mer information

kursort

,