Litteraturvetenskap för teologer

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Kultur, Teologi

Läsning och tolkning är centrala begrepp för såväl teologer som litteraturvetare. Kursen behandlar litteraturvetenskapliga frågeställningar och metoder tillämpade på ett brett urval skönlitterära texter ur olika genrer, kulturer och epoker, valda så att de anknyter till olika teologiska teman. Kursen ger en grundläggande orientering i litteraturvetenskaplig terminologi och metodik. Den belyser hur litteratur kan studeras med fokus på den litterära texten i sig, författaren, läsaren, traditionen och omvärlden. Såväl historiska som moderna perspektiv tas upp. Deltagarna tillägnar sig en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. De får öva förmågan att läsa skönlitteratur och litterära analyser samt öva sig att själva formulera analyser och tolkningar av litterära texter.

7,5 hp

Halvdistans och lokalt med obligatoriska träffar i Uppsala: 1 februari och 1 mars

För lokala studenter även träffar i Uppsala: måndagarna 14 januari och 11 mars, 13:00–15:00

Kursledare: Helena Bodin

Till kursanmälan

Kom och studera hos oss!

Här kan du läsa mer om hur du ansöker, få svar på de vanligaste frågorna och läsa mer om halvdistansutbildningar.

Vill du anmäla dig till en kurs?

Läs mer om hur du anmäler dig och om antagningskrav.

 

 

Anmäl dig

Vill du bli student hos oss?

Läs mer om studentliv på Newmaninstitutet.

 

 

Läs mer

Vill du läsa på halvdistans?

Här kan du läsa om hur det fungerar att studera på Newmaninstitutet på halvdistans.

 

 

Om Moodle