Litteraturvetenskap för teologer

0.00 kr

Ämnen: ,

Beskrivning

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Teologi, Kultur

Läsning och tolkning är centrala begrepp för såväl teologer som litteraturvetare. Kursen behandlar grundläggande litteraturvetenskapliga frågeställningar och metoder tillämpade på ett brett urval skönlitterära texter ur olika genrer, kulturer och epoker, valda så att de anknyter till olika teologiska teman. Kursen ger en grundläggande orientering i litteraturvetenskaplig terminologi och metodik. Den belyser hur litteratur kan studeras med fokus på den litterära texten i sig, författaren, läsaren, traditionen och omvärlden. Såväl historiska som moderna perspektiv tas upp. Deltagarna tillägnar sig en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. De får öva förmågan att läsa skönlitteratur och litterära analyser samt öva sig i att själva formulera analyser och tolkningar av litterära texter.

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 14:00-16:00 och fredagar 10:00-12:00

Halvdistans: 15 september och 20 oktober

Kursledare: Helena Bodin

Mer information

kursort

,

Kursort

Uppsala, Halvdistans