Med tanke på Gud – introduktion till religionsfilosofin

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Perioder: Modul 1 (28/8—3/11), Modul 2 (6/11—12/1)

Ämne: Teologi

Religionsfilosofi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan teologi och filosofi. Ämnet behandlar olika frågeställningar av filosofisk art som hänger samman med religiös tro. Hit hör till exempel frågor om Guds existens, förhållandet mellan religion och förnuft, det religiösa språkets natur, förhållandet mellan religion och vetenskap, ateismens religionskritik samt frågan om religiösa upplevelser kan grunda kunskapsanspråk. Kursen ger en introduktion till dessa och andra centrala frågor inom religionsfilosofins område. Särskild uppmärksamhet ägnas åt tänkare ur den katolska tanketraditionen, liksom åt religionsfilosofer verksamma i Sverige.

7,5 hp

Kursen pågår under hela terminen.

Halvdistans: 21 september och 30 november

Kursledare: Ulf Jonsson

Mer information

kursort

Kursort

Halvdistans