Medeltidens filosofi

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Kursen är inställd

Period: Modul 2 (6/11—12/1)

Ämnen: Filosofi

Kursen avser att ge en idéhistorisk introduktion till medeltida filosofiskt tänkande insatt i den relevanta historiska kontexten. Vi lär känna de viktigaste personerna (med viss tyngdpunkt på Thomas av Aquino), rörelserna och frågeställningarna. Kursen analyserar det filosofiska tänkandet mot bakgrund av de religiösa, kulturella och politiska ramarna. Kursen uppmärksammar även de institutioner som är av betydelse för det intellektuella livet: kloster, katedralskolor och universitet. I fokus står uppfattningar om människan, samhället, naturen, kosmos och meningen med existensen, allt mot bakgrund av det filosofiska tänkandets antika bakgrund och arvet från Platon, Aristoteles och de klassiska filosofskolorna.

7,5 hp

Halvdistans med undervisning i Vadstena: 10—12/11 och 8—10/12

Kursledare: Magnus Nyman

Mer information

Kursort

Vadstena (halvdistans)

kursort