Nyateism – utmaning för teologin

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (27/8–4/11)

Ämne: Teologi

Kursen behandlar den så kallade nya ateismen, inte som ett socialt utan som ett intellektuellt fenomen i västeuropeisk kultur. Vi studerar ett förnyat intresse för religionen hos samtida anglosaxiska och franska filosofer samt försöker identifiera en förändring inom ramen för deras religionskritik. Utifrån denna undersökning ställer kursen också frågor om vilken betydelse nyateismens framgångar har för kristen teologi.

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 13:00–17:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 6 september och 9 oktober

Kursledare: Tomas Orylski

Mer information

kursort

,