Paulus och de paulinska breven

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Teologi

Kursen behandlar både Paulus som person och de paulinska breven i Nya testamentet. Ett urval bland de paulinska breven analyseras ur både litterär och teologisk synpunkt och mot bakgrund av respektive brevsituation. Kursdeltagarna får också tillfälle att studera hur breven kommit att uppfattas och tolkas genom tiderna. De övar sin förmåga till självständig tolkning av paulinska texter genom att författa egna interpretationer av textavsnitt i breven. Kursdeltagare som läst nytestamentlig grekiska på lägre nivå får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka och förstå den grekiska grundtexten.

7,5 hp

Uppsala: tisdagar 15:00–17:00, torsdagar 13:00–15:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 5 februari och 12 mars

Kursledare: Mathias Nygaard

Mer information

kursort

,