Platons filosofi

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 4

Ämne: Filosofi

Med utgångspunkt i Platons Staten vill kursen ge en omfattande introduktion till Platons filosofiska tänkande och verksamhet. Platons filosofi är portalen till den västerländska filosofin. I hans dialoger formuleras och diskuteras praktiskt taget alla filosofiska teman och frågeställningar som präglat den västerländska filosofins historia – lika aktuella idag som på Platons tid. Verklighetens natur, kunskapens natur och möjligheter, den rättrådiga statens beskaffenhet, etikens funktion och betydelse för det goda livet, konstens roll i samhället samt begreppens natur och funktion är centrala teman i dialogerna. Förutom en systematisk analys av de tio böckerna i Staten erbjuder kursen även en utblick över senare former av platonism i filosofins historia.

7,5 hp

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 26 mars och 23 april (OBS! nytt datum)

Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

Mer information

kursort