Politisk teologi

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 4 (25/3–2/6)

Ämne: Teologi

Den politiska teologin är en allt viktigare och omdiskuterad intellektuell trend. I den här kursen läser vi ett antal nyckeltexter i den moderna politiska teologins idéhistoria och tillsammans undersöker vi relationen mellan teologi och politik bland framträdande teologer, jurister och filosofer från 1900-talet. Under kursens gång diskuterar vi om den moderna statsvetenskapen bygger på sekulariserade teologiska föreställningar, i vilken relation angelologi och läran om treenigheten står till den moderna staten och vad befrielse kan innebära i vår tid utifrån ett teologiskt perspektiv.

7,5 hp

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 8 april och 6 maj

Kursledare: Mårten Björk

Mer information

kursort