Politiska filosofier under 1800- och 1900-talet

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Kursen är inställd

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Filosofi

Kursens syfte är dels att ge en introduktion till den politiska filosofins grundfrågor, dels att presentera de mest inflytelserika politiska filosofierna och ideologierna under 1800- och 1900-talet. De politiska tänkarnas och ideologernas uppfattningar rörande den politiska filosofins grundfrågor kring rättvisa, rättigheter och skyldigheter, jämlikhet, välfärd och det goda samhället diskuteras mot den historiska bakgrunden. De kunskapsteoretiska, ontologiska, antropologiska och normativa förutsättningarna för de olika politiska filosofierna och ideologierna belyses. Kursen avser också att bidra till en fördjupad förståelse av den nutida politiska scenen och nutida politiska ideologier, varav de flesta har sina rötter i 1800-talet: konservatism, liberalism, socialism. Även den marxistiska traditionen behandlas liksom 1800-talets anarkistiska strömningar, 1900-talets fascistiska ideologier och nutida kontroverser kring kommunitarism, multikulturalism och populism.

7,5 hp

Uppsala: tisdagar och torsdagar, 16:00-18:00

Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

Mer information

kursort

Kursort

Uppsala