Ryssar i närbild: 1800-talets ryska novell

0.00 kr

Perioder: , , Ämne:

Beskrivning

Perioder: Modul 1 (27/8–4/11), Modul 2 (5/11–13/1)

Ämne: Kultur

Flera av den ryska litteraturens stora berättare verkade under 1800-talet. Bland dem kan nämnas Pusjkin, Gogol, Tolstoj, Dostojevskij, Leskov och Tjechov. Kursen tar upp exempel på deras verk i det mindre formatet, från det tidiga 1800-talets versberättelser till noveller och kortromaner fram till 1900-talets första år. Vi möter det ryska imperiets studenter, ämbetsmän och adelsfröknar i städernas mörka gränder och på festliga baler. Här gestaltas också den ryska fromheten i skildringar av gammaltroende, ikonmålare och biskopar. Kursen ger litteraturhistorisk översikt, övning i litteraturvetenskaplig analys och tolkning samt introducerar begreppen reception och adaption. Föreläsningar varvas med diskussionsseminarier.

7,5 hp

Kursen pågår under hela terminen

Stockholm: torsdagar 18–21 (vissa veckor 19–21 eller 18–20)

Kursledare: Helena Bodin

Gästföreläsare: Per-Arne Bodin, Cecilia Dilworth, Lars Kleberg.
Författarbesök av Carola Hansson.

Mer information

kursort