Soteriologi eller: Hur räddar Gud?

0.00 kr

Perioder: , , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (27/8–4/11), Modul 2 (5/11–13/1)

Ämne: Teologi

Soteriologin utgår ifrån att Gud räddar och befriar. Under modern tid har just detta ifrågasatts. Gud har upplevts som någon som ändå inte hjälper eller som till och med förvärrar allt när människor litar på honom. Soteriologi betyder frälsningslära. Vad ska mänskligheten blir frälst ifrån? Hur kan denna frälsning se ut eller ske? Det kristna svaret på dessa frågor är helt enkelt Jesus Kristus. Men vilken roll spelar hans liv och framför allt hans död på korset för världens frälsning? Vad betyder försoning genom korset? Kristi ställföreträdande död? Eller idén om soning och gottgörelse? Hur kan en enskild historisk händelse för 2000 år sedan ha betydelse för oss ända fram till idag? Och vad säger allt detta om Gud? Kursen närmar sig dessa frågor som hör till de tyngsta inom systematisk teologi och berör kristendomens kärna.

7,5 hp

Kursen pågår under hela terminen

Stockholm (S:ta Eugenia): onsdagar 19:00–21:00

Kursledare: Dominik Terstriep

Mer information

kursort