Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

0.00 kr

Perioder: , Ämnen: ,

Beskrivning

Period: Modul 4 (25/3–2/6)

Ämne: Filosofi, Teologi

Kursen behandlar frågor om språk, mening och tolkning. I kursens första del behandlas den analytiska språkfilosofin och dess redogörelser för förhållandet mellan språk, mening och verklighet. Kursens andra del introducerar den filosofiska hermeneutiken – ”tolkningsläran” – och besläktade skolor i 1900-talets filosofi rörande människan såsom uttolkare, inte bara av texter utan av världen och livet i stort. Slutligen presenteras den teologiska hermeneutikens grundproblem och frågeställningar.

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 10:00–12:00 och fredagar 13:00–15:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 12 april och 10 maj

Kursledare: Erik Åkerlund och Mathias Nygaard

Mer information

kursort

,