Tidigkristen arkitektur

0.00 kr

Perioder: , Ämnen: ,

Beskrivning

Period: Modul 1 (27/8–4/11)

Ämne: Kultur, Teologi

Vad avgör hur en kyrka ser ut? Beror det på gudstjänst, teologi eller samtida kultur? För att gå till botten med vad som gör en kyrka till en kyrka måste man gå tillbaka till den tidigkristna arkitekturen. Hur gick det till när man för första gången byggde kyrkor som såg ut som kyrkor? Kursen handlar om hur de kristna under den romerska senantiken använde och till viss del anpassade klassisk monumentalarkitektur för sin gudstjänst, en gudstjänst som inte tycks ha avgjort byggnadens form. Vi studerar vad kyrkobyggnadernas form och inredningarnas varierande utformning i olika delar av den antika världen säger om den tidigkristna gudstjänsten. Frågan varför tidigkristna kyrkor såg ut som de gjorde handlar om den tidens kristna och deras förhållande till samtidens högsta kulturyttringar, och om spänningen mellan en ”kristen kultur” å ena sidan och de kristnas deltagande i samtidens kultur å den andra. Inom ramen för kursen kommer det även ges möjlighet till ett besök i Rom under kursledarens handledning.

7,5 hp

Halvdistans med obligatorisk träff i Uppsala 10–11 september samt frivillig exkursion i Rom under ledning av kursledaren 4–5 oktober

Kursledare: Olof Brandt (professor vid Påvliga institutet för kristen arkeologi, Rom)

Mer information

kursort