Uppsatsseminarium

0.00 kr

Beskrivning

Perioder: Modul 3 (14/1–24/3), Modul 4 (25/3–2/6)

Seminariet, som pågår med jämna mellanrum under hela terminen, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser i teologi eller filosofi och examensarbeten kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 eller 15 hp

Kursen pågår under hela terminen

Uppstart: måndagen den 14 januari, 10:00–12:00

Kursledare: Fredrik Heiding

Mer information

Kursort

Uppsala

kursort