Uppsatsseminarium

0.00 kr

Beskrivning

Perioder: Modul 1 (27/8–4/11), Modul 2 (5/11–13/1)

Seminariet, som pågår med jämna mellanrum under hela terminen, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser i teologi eller filosofi och examensarbeten kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 eller 15 hp

Kursen pågår under hela terminen

Träffar: måndagen den 27 augusti, 10:00–12:00 (kursuppstart), 23 oktober samt 10 januari (slutventileringar) (vid behov kan extra tillfälle läggas in i slutet av november eller början av december)

Kursledare: Erik Åkerlund

Mer information

kursort

,

Kursort

Uppsala, Halvdistans