Vetenskapsteori

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 2 (5/11–13/1)

Ämne: Filosofi

Vetenskaperna intar en framträdande plats i nutidens tänkande, liksom i dagens samhälle generellt. I denna kurs ser vi närmare på de olika vetenskapernas kunskapsanspråk och metoder. I vilken mening kan vetenskaperna sägas ge kunskap? Vilka anspråk gör vetenskaperna på att beskriva verkligheten? Vilka är de vetenskapliga metodernas möjligheter och gränser? Bara genom en sådan analys kan vetenskapliga kunskapsanspråk ställas i relation till kunskapsanspråk inom andra områden.

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 15:00–17:00 och fredagar 13:00–15:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 16 november och 14 december

Kursledare: Tomas Ekenberg

Mer information

kursort

,