Vi läser Dionysios Areopagita

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Kursen är inställd.

Period: Modul 2 (5/11–13/1)

Ämne: Teologi

Dionysios Areopagita (Pseudo-Dionysios) är en av de viktigaste tänkarna inom såväl öst- som västkyrklig mystik och teologi. Han antas ha levt i Syrien i början av 500-talet e.Kr. och framställer människans kunskap om Gud i ett dialektiskt förhållande mellan positiv (katafatisk) och negativ (apofatisk) teologi. Vi läser hans skrifter i en ny svensk översättning: Den mystika teologin, De gudomliga namnen, Den himmelska hierarkin, Den kyrkliga hierarkin, samt några brev. Vi bekantar oss även med några platonska och nyplatonska texter för att få en bakgrund samt gör nedslag i receptionshistorien under medeltiden och ända fram till vår tid.

7,5 hp

Södertälje: en kväll per vecka, samt en eller två heldagar under helger

Kursledare: Fredrik Heiding

Mer information

kursort