Vishetsteologi

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Perioder: Modul 1 (28/8—3/11), Modul 2 (6/11—12/1)

Ämne: Teologi

En teologi som bär vishetens förtecken är en teologi som inte känner till uppdelningen i olika teologiska discipliner. Systematisk, biblisk och praktisk teologi formar här en helhet som är förankrad i teologens liv och erfarenheter. Bernhard av Clairvaux (1090–1153) var en sådan teolog. Hans tänkande är djupt rotat i hans liv som munk och har frambragt en teologi som i forskningen också kallas monastisk eller mystisk teologi. Kontemplation, systematisk analys och praxis utgör i denna teologi tre oumbärliga vägar för att få kunskap om Gud. Kursen förmedlar kunskap om denna erfarenhetsbaserade teologi, skärper dess profil genom jämförelser med andra teologiska metoder och utvecklar perspektiv för en vishetsteologi för vår tid.

7, 5 hp

Stockholm: onsdagar 19:00-21:00

Kursen pågår under hela terminen

Kursledare: Dominik Terstriep

Mer information

Kursort

Stockholm

kursort