Kurspaket

I Newmaninstitutets utbud av kurser för det kommande läsåret vill vi särskilt lyfta fram två teman: ”Teologiska grundbegrepp” och ”Kropp, själ och medvetande”. De föreslagna kurspaketen är inte sammanhållna program men de utvalda kurserna är en rekommendation för fördjupad kunskap inom varje tema.

Ansökningstiden för höstens kurser är 16 mars till 15 april 2020 och vårens kurser 15 september till 15 oktober 2021. Ansökningen görs via antagning.se.

Teologiska grundbegrepp

I detta paket finns fyra kurser där fundamentala teologiska begrepp presenteras, analyseras och kritiskt diskuteras. Vi reflekterar kring begrepp som format den kristna teologin, de kristnas förståelse av Gud och sig själva, samt civilisationer och kultursfärer. Målet är en genomgripande förståelse av den kristna tron.

De kurser som ingår i kurspaketet är:

Varje kurs söks separat.

Kropp, själ och medvetande

Vad kan vi säga om människans fundamentala egenskaper och särdrag – hennes kroppslighet, hennes själsliv, hennes medvetande och dess funktioner? Hur påverkas hon av omgivningens nya eller gamla förutsättningar? De här frågorna vill vi belysa utifrån tre aspekter: ny teknologi och medial verklighet, människans påverkan på naturen och ökad medvetenhet därom, samt en tilltagande ensamhet i många samhällen där frågor om omvårdnad och ansvar skärps.

I kurspaketet ingår kurserna:

Varje kurs söks separat.