Kurspaket

I Newmaninstitutets utbud av kurser för det kommande läsåret vill vi lyfta fram två teman: ”Teologiska grundbegrepp” och ”Kropp, själ och medvetande”. Dessa presenterar vi i form av två kurspaket, där kurserna ska ses som en rekommendation för fördjupad kunskap inom varje tema. Paketen är däremot inte sammanhållna program och varje kurs söks därför separat.

Ansökningstiden för höstens kurser är 16 mars till 15 april 2020 och vårens kurser 15 september till 15 oktober 2021. Ansökningen görs via antagning.se.

Teologiska grundbegrepp

Paketet ”Teologiska grundbegrepp” fokuserar på fyra kurser där fundamentala teologiska begrepp presenteras, analyseras och diskuteras. Vi reflekterar kring begrepp som format den kristna teologin, de kristnas förståelse av Gud och sig själva, samt civilisationer och kultursfärer. Målet är en genomgripande förståelse av den kristna tron.

Kurser

Kropp, själ och medvetande

I paketet ”Kropp, själ och medvetande” belyser vi frågor om människans inre men också hur hon påverkas av förändringar runt omkring henne. Vad kan vi säga om människans fundamentala egenskaper och särdrag – hennes kroppslighet, hennes själsliv, hennes medvetande och dess funktioner? Hur påverkas hon av nya förutsättning i sin omgivning? Frågorna tar avstamp i aspekter kring ny teknologi och medial verklighet, människans påverkan på naturen och ökad medvetenhet därom, samt en tilltagande ensamhet i många samhällen där frågor om omvårdnad och ansvar skärps.

Kurser