Lidia Fioravanti

Presentation

Från och med mars 2020 arbetar jag som internationell sekreterare på Newmaninstitutet.

Jag är utbildad i Italien, med en
filosofie kandidatexamen och en masterexamen i klassiska språk och historia.

Nu är jag student på teologiprogrammet på Newmaninstitutet.

Uppdrag

Jag ansvarar för administrativa frågor inom olika projekt och samarbeten med universitet utomlands, framför allt i jesuiternas nätverk (Kircher, IAJU och JWL).

I samarbete med andra kollegor är jag också kontaktperson för Newmaninstitutets internationella studenter.

Kontakt

lidia.fioravanti@newman.se
079-341 16 43