Malin Åhrlin

malin.ahrlin@newman.se

tel. 0 728 58 09 37

Malin Åhrlin

Presentation

Med en utbildning som personalvetare stödjer jag Newmaninstitutets personalärenden. Arbetsmiljöfrågor, personalplanering och hantering av personalförmåner är några av mina arbetsområden. En stor del av arbetet innefattar också rekrytering av volontärer till den lokala samarbetspartnern Erikshjälpen Second Hand. Utöver detta arbete är jag också involverad i utbytesprogrammet ”miljö och rättvisa” där jag samordnar studentaktiviteter och sköter programplanering.”