Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Från och med hösten 2017 erbjuder Newmaninstitutet, genom Menighetsfakulteten i Oslo, en masterutbildning i teologi à 120 hp.
All undervisning sker på halvdistans (nät + lokal undervisning) vid Newmaninstitutet. För att antas krävs kandidatexamen i teologi, kandidatexamen med teologi som huvudområde eller liknande teologisk utbildning om 180 hp. Sista ansökningsdatum är 15 april 2017. För mer information, kontakta: studierektor Christine Zyka.

Top

Ny webb kommer inom kort