Mathias Nygaard

 

mathias.nygaard@newman.se

Mathias Nygaard

Presentation

Jag började arbeta vid Newmaninstitutet 2015, sedan 2018 i fast tjänst. Jag är utbildad i exegetik, arkeologi och filologi som jag har studerat i Uppsala (BA), Aberdeen (MTh och PhD) och Tübingen (Gastwissenschaftler). Jag har tidigare arbetat på universitet och högskolor i Japan och Norge, med ämnen inom exegetik, etik, filosofi, religionsvetenskap, och kulturvetenskap.

Intressen/forskningsområden

Den röda tråden i mitt arbete är religiös och filosofisk antropologi, gärna i ett komparativt perspektiv. Frågan jag framförallt arbetar med är alltså hur människor till olika tider i olika sammanhang har ställt och försökt svara på frågan: ”vad är en människa?”. Mina intressen kan sedan sorteras i några akademiska huvudområden:

  1. Religion och Filosofi i Senantiken, särskild hellenistisk filosofi och tidigkristen litteratur.
  2. Bibelns receptionshistoria, framförallt inom kontinental filosofi.
  3. Interkulturell filosofi.

Undervisning

Jag ansvarar för de exegetiska ämnena på NI, och undervisar även enstaka ämnen i religionsvetenskap och filosofi.

Publikationer i urval

Bakhtinian Carnivalesque and Paul´s Foolish Gospel”. Biblical Interpretation. Leiden: Brill, 2018.

Interchange and Deification in Romans 8”. Horizons in Biblical Theology 39/2. Leiden: Brill, 2017.

Death as an ethical metaphor in Seneca and Paul’s Letter to the Romans.” In Paul and the Greco-Roman Philosophical Tradition. Library of New Testament Studies. London: Bloomsbury Academic, 2017.

Prayer in the Gospels: A Theological Exegesis of the Ideal Pray-er. BINT 114. Leiden: Brill 2012.

Life for all men: Universalism in Romans 5 and 11”. Festskrift for Egil Grandhagen. Trondheim: Akademika, 2012.

Medlem i följande organisationer

CTP – Centre of Theology and Philosophy (Nottingham)

ENOJP – European Network of Japanese Philosophy

ESBCS – European Society of Buddhist-Christian Studies

GIP – Gesellschaft für interkulturelle Philosophie (Köln)

NAFS – Nordic Association of Food Studies

NoSP – Nordic Society for Phenomenology

NSPR – Nordic Society for Philosophy of Religion

SBL – Society of Biblical Literature

SOAS Food Studies Centre

WiGiP – Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie

Övriga Uppdrag

Föredragshållare inom teologi, religionsvetenskap och kulturmöten. Ta kontakt för att diskutera möjliga uppdrag.