Mathias Nygaard

Presentation

Jag började arbeta vid Newmaninstitutet 2015, sedan 2018 i fast tjänst. Jag är utbildad i exegetik, arkeologi och filologi som jag har studerat i Uppsala (BA), Aberdeen (MTh och PhD), och Tübingen (Gastwissenschaftler). Mina intressen sträcker sig över flera ämnesområden och jag har tidigare arbetat på universitet och högskolor i Japan och Norge där jag undervisat ämnen inom filosofi och religionsvetenskap. Just nu arbetar jag på en monografi om döden och självet i hellenistisk filosofi, traditionsbildning i nutida skandinavisk religion, och även en introduktionsbok i jämförande filosofi.

Forskningsområden

  • Senantikens religion och filosofi
  • Abrahamitiska religioner
  • Filosofi som livsväg och vishetstraditioner
  • Religiös erfarenhet och mystik
  • Det sekulära som livssyn
  • Folkliga religionsuttryck
  • Tradition och förändring

Undervisning och andra uppgifter

Jag ansvarar för de exegetiska ämnena på NI, och undervisar även ämnen i religionsvetenskap och filosofi. Jag ansvarar även för masterutbildningen.

Kontakt

mathias.nygaard@newman.se

Publikationer i urval

Tomte-Stories in Swedish Hälsingland: Place and Vernacular Religion”. Folklore. Taylor & Francis, 2019.

“Swedish Fermented Herring as a marker of rural identity: The Alfta Surströmmingsskiva”. Food, Culture, & Society. Taylor & Francis, 2019.

“Frigjørende samfunnsvitenskap”. I Vitenskapsteori for Sosialvitenskapene. Cappelen Damm Akademisk. 2019.

“Bakhtinian Carnivalesque and Paul´s Foolish and Scandalous Gospel”. Biblical Interpretation26/3. Leiden: Brill, 2018.

“Interchange and Deification in Romans 8”. Horizons in Biblical Theology39/2. Leiden: Brill, 2017.

“Death as an ethical metaphor in Seneca and Paul’s Letter to the Romans.” In Paul and the Greco-Roman Philosophical Tradition. Library of New Testament Studies. London: Bloomsbury Academic, 2017.

Prayer in the Gospels: A Theological Exegesis of the Ideal Pray-erBINT114. Leiden: Brill 2012.

“Life for all men: Universalism in Romans 5 and 11”. Festskrift for Egil Grandhagen. Trondheim: Akademika, 2012.