Mötesplats Arkiv

Program hösten 2019: ”Sanningens många dimensioner”

Under hösten 2019 är temat sanning: Hur kan vi förstå sanning på ett sätt som varken innebär relativism eller som begränsar sanningen till det vi kan vetenskapligt bevisa? Om verkligheten inrymmer både existentiella och moraliska – och kanske religiösa – dimensioner, vad för slags sanningsbegrepp behövs då? 

Måndag 16 september 19.00: Filosofin och sökandet efter meningen med livet (Newmaninstitutets aula)

Tomas Ekenberg, lektor och docent i filosofi vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet talar om filosofins existentiella relevans i de antika filosofiskolorna. Enligt filosofihistorikern Pierre Hadot var filosofin för de antika filosoferna nära förbunden med frågan om hur man lever ett gott liv. 

Måndag 14 oktober: Mellan objektivism och subjektivism: ett samtal om kunskap och sanning (Newmaninstitutets aula)

Ett samtal mellan Jonna Bornemark, lektor och docent i filosofi vid Södertörns högskola, Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Jonna Bornemark kom 2018 ut med boken Det omätbaras renässans där hon pläderar för att det finns flera former av kunskap, däribland det omätbara vetandet.

Ulf Jonsson gav 2018 ut boken Med tanke på tron om fundamentalteologi, som undersöker de filosofiska förutsättningarna och implikationerna av religiös tro.

Åsa Wikforss diskuterar i sin bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender från 2017 fenomen som faktaresistens i relation till naturvetenskaplig kunskap.

Måndag 18 november 19.00 Moralisk sanning, skuld och försoning (Humanistiska teatern, Uppsala universitet)

Ulrica Fritzson, teolog och präst i Svenska kyrkan, talar om resultaten från sin avhandling Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödat henne (2017), om försoningsprocesser mellan offer och förövare i Sydafrika utifrån religionsfilosofen Martin Bubers begrepp ”existentiell skuld”. Enligt Buber kan sådan skuld försonas enbart om den identifieras, erkänns och kommuniceras i mötet med den som förövaren skadat.