Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Se gärna vår Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer Skogholt

Program våren 2020

Våren 2020 arrangeras två föreläsningar:

Måndag 17 februari 19.00 ”När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga” (Newmaninstitutets aula)

Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi och Michelle Mope Andersson, professor i katolsk teologi och kultur vid St Mikaels teologiska seminarium i Peking.

Materiell välfärd och existentiell hållbarhet går inte hand i hand. Vi omges av ett överflöd av prylar och ett larmande utbud av underhållning och distraktioner. Samtidigt tystnar samtalen, det sociala kittet krackelerar och klimatet hotas av kollaps. Vad fattas oss?

”Människan är religiös, inte för att hon bär på vissa trosföreställningar utan för att hennes längtan efter att bli hel är inskriven i själva hennes väsen”, menar Mikael Kurkiala och argumenterar för behovet av ett existentiellt språk som ger människan tillhörighet i världen.

Med utgångspunkt i sin aktuella bok reflekterar Mikael över ”människoblivandets” villkor i en sekulariserad samtid. Vilka existentiella resurser står oss till buds och vilka hinder ställer sig i vägen? Vad händer när livet allt mer betraktas som en marknadsplats och tempot skruvas upp? Och kan vi bereda en plats dit själen kan återvända?

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi, forskare, verksam vid Svenska kyrkans forskningsavdelnng och författare.

Respondent är Michelle Mope Andersson som jobbar med existentiell hälsa och andlig vägledning i Sankta Eugenia, en katolsk församling i Stockholm, utifrån den ignatianska andliga vägledningstraditionen.

Hennes doktorsavhandling i pastoralt arbete fokuserade på bruket av konst och kultur i försoningsprocesser. Tidigare har hon arbetat med krishantering för FN, bland annat i Nordkorea. Numera är Michelle professor i spiritualitet och katolsk kultur vid prästseminariet St Michael i Peking, Kina.

Måndag 11 maj 19.00 ”Etty Hillesum: liv, tankar, tolkning” OBS! Digitalt

Etty Hillesums (1914- 1943) liv och öde berör och upprör många människor. Hon mördades som miljontals andra judar i Auschwitz men försvinner inte i den anonyma massan tack vare de dagböcker som första gången gavs ut 1979. Sedan dess fascineras eller provoceras läsarna av en judinna och frigjord kvinna som med förintelsemaskineriet framför ögonen kan påstå att livet är skönt och meningsfullt. Etty rör upp gängse uppfattningar om förtryck, hat, våld, kärlek och tro. Som koncentrationslägrets »tänkande hjärta« bevarade hon sin inre frihet under yttre tvång.

Denna kväll kommer Dominik Terstriep och Maria Essunger att lägga fram och samtala om sin förståelse av Etty Hillesum.

Dominik Terstriep är kyrkoherde i Sankta Eugenia i Stockholm och teologie doktor. Under 2019 kom Dominik ut med boken Etty Hillesum: liv, tankar, tolkning. (Artos 2019)

Maria Essunger är lektor och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet och har bland annat författat en analys av Etty Hillesums gudsförståelse i boken The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum.

Se tidigare program