Nyheter

Senaste nytt och nyhetsarkiv för Newmaninstitutet

Erik Åkerlund om Tro och Förnuft

Erik Åkerlund, lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, medverkar i det sjätte avsnittet av Tro & Förnuft-podden om vad tro och förnuft egentligen är, och vad relationen är mellan vetenskap, filosofi och tro.
Mer information och podd-samtalet finns här.

Veritas förlag inbjuder till boksläpp

Skrift och Tradition–Katolsk perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk, red. Tord Fornberg.

Boksläpp med förfriskningar på Newmaninstitutets aula

7 juni kl. 14:00

Varmt välkommen!

 

Föreläsning om den objektiva kunskapens natur och gränser

MÄTBARHETENS GRÄNSER:
OM DEN OBJEKTIVA KUNSKAPENS NATUR OCH GRÄNSER
En tänkare som tidigt intresserade sig för kunskapens natur och förutsättningar var 1400-talskardinalen Nicolaus av Cusa, eller “Cusanus”. Kunskapens gränser diskuteras av Cusanus på ett sätt som förebådar Immanuel Kant, men samtidigt finns hos Cusanus en levande relation till det som överskrider förnuftets gränser.

»

Helena Bodin utsetts till professor vid Stockholms universitet

Med glädje och stolthet gratulerar Newmaninstitutet Helena Bodin, som har utsetts till professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, där hon arbetar halvtid. Vid Newmaninstitutet ansvarar hon som högskolelektor för området teologiska kulturstudier och ingår i redaktionen för Signum. Läs mer om hennes forskning och publikationer här.

»

Nytt Erasmus+ samarbetsavtal med TU Dortmund

Newmaninstitutet har undertecknat ett Erasmus+ samarbetsavtal med Tekniska Universitetet i Dortmund, Tyskland. Avtalet avser både student- och lärarutbyte inom filosofi och teologi. Teologi- och filosofiutbildningen på TU Dortmund är främst inriktad på lärarutbildningen. De första utbytesstudenterna från Dortmund förväntas studera på Newmaninstitutet från och med HT 2017. Samtidigt kan också studenter och medarbetare på Newmaninstitutet söka Erasmus+ stipendier för student- och lärarutbyte med vår nye samarbetspartner i Tyskland.

»

Den empatiska människan

Vad är empati, och hur är den förankrad i vår fysiologi och psykologi?  Glenn Haegerstam, medicine doktor och författare till boken Den empatiska människan ger i detta föredrag en presentation av människans empatiska förmåga ur ett medicinskt, psykologiskt och filosofiskt perspektiv.

Måndag 27 mars kl.19.00 i Newmaninstitutets aula,

»

Kurs om Science and Religion

En ny kurs om Science and Religion med Ulf Jonsson, Erik Åkerlund och en rad spännande föreläsare börjar nu i module 4. Anmälan finns här.

Föreläsningsserie om vetenskap och religion

Cusanus och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet arrangerar  en föreläsningsserie om vetenskap och religion i samarbete med Newmaninstitutet och Folkuniversitetet under vårterminen 2017.

Kvällarna äger rum på Newmaninstitutet.  Mer information om vårens föreläsningar finns här.