Nyheter

Senaste nytt och nyhetsarkiv för Newmaninstitutet

Den empatiska människan

Vad är empati, och hur är den förankrad i vår fysiologi och psykologi?  Glenn Haegerstam, medicine doktor och författare till boken Den empatiska människan ger i detta föredrag en presentation av människans empatiska förmåga ur ett medicinskt, psykologiskt och filosofiskt perspektiv.

Måndag 27 mars kl.19.00 i Newmaninstitutets aula,

»

Kurs om Science and Religion

En ny kurs om Science and Religion med Ulf Jonsson, Erik Åkerlund och en rad spännande föreläsare börjar nu i module 4. Anmälan finns här.

International Conference on Theology of Religions

An international conference on Theology of Religions will be hosted by the Newman Institute in October 2017. A large number of world-class experts on the topic will be participating. Registration opens in March 2017.

Föreläsningsserie om vetenskap och religion

Cusanus och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet arrangerar  en föreläsningsserie om vetenskap och religion i samarbete med Newmaninstitutet och Folkuniversitetet under vårterminen 2017.

Kvällarna äger rum på Newmaninstitutet.  Mer information om vårens föreläsningar finns här.

John Henry Newman lecture

March 2, 15:00 – 17:30

This year´s John Henry Newman lecture will be delivered by Professor Stephen Bullivant from St. Mary´s University in Twickenham, England and Dr. Thomas Karlsohn from Uppsala University.

Augustinus om själen och evolutionen

En föreläsning om ‘Augustinus om själen och evolutionen’ med Andreas Nordlander vid Göteborgs universitet äger rum i Newmaninstitutets aula måndag 27 februari kl 19.00. Föreläsningen ingår i Cusanus projektet på Uppsala universitet i samarbete med Newmaninstitutet och Folkuniversitet. Mer information finns på https://www.facebook.com/www.cusanus.se

Hjärnan och medvetandet

Hur man ska förstå relationen mellan hjärnan och medvetandet är en av de mest spännande och utmanande frågorna som finns vad gäller människans natur. I detta föredrag leder oss Peter Århem, professor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet, in i detta spännande område.
Hur förhåller sig olika filosofiska teorier om medvetandet till moderna teorier om hjärnans funktioner?

»

Apokryfdag på Newmaninstitutet

Uppsalagrekiskan och patristikseminariet bjuder in till en temadag om narrativa strukturer i apokryfer.

Tid: torsdag 26 januari, kl. 10-16
Plats: Newmaninstitutet, Slottsgränd 6, U-a.

10:00-10:15 Introduction | Barbara Crostini, Uppsala
10:15-11:15 Apocryphal Writings: an Overview | Sever Voicu, Vatican Library and Institutum Augustinianum, Rome
11:15–11:45 Coffee Break
11:45–12:45 The other in John Moschus’ Meadow | Ulla Tervahauta,

»

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur

I en nyutkommen antologi, Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur, red. Maria Andersson och Elina Druker, berörs bland mycket annat litteraturens roll som kulturförmedlare i en mångkulturell värld. Här bidrar Helena Bodin, lärare på Newmaninstitutet, med artikeln ”Två flickors minnen – kulturmöten mellan svenskt och ryskt”, som tar upp ett par svenska skildringar av rysk-ortodox tro och tradition.

»

Präster, tro och naturvetenskap

EN OFTA DISKUTERAD FRÅGA ÄR RELATIONEN MELLAN VETENSKAP OCH
RELIGION. MEN VAD SÄGER VANLIGA PRÄSTER OCH PASTORER?
CARL REINHOLD BRÅKENHIELM (PROFESSOR EMERITUS I TROS- OCH
LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP PROJEKTLEDARE FÖR CUSANUS) – OCH ANNELOUISE
ERIKSSON (TEOLOGIE DOKTOR, REKTOR VID SVENSKA KYRKANS
UTBILDNINGSINSTITUT) MÖTS HÄR I ETT SAMTAL OM ”PRÄSTER, TRO OCH NATURVETENSKAP”.

»