Öppna föreläsningar

Föreläsningar öppna för alla

På denna sida hittar du föreläsningar som är öppna för allmänheten och som ges på Newmaninstitutet eller där Newmaninstitutet är medarrangör.

Se även vår föreläsningsserie ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle” i samarbete med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet.

Program i september

Torsdag 12 september kl. 9.15–15:30: Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth – Moving Mountains (Uppsala universitetshus)

Välkommen till en diskussionsdag om andlighet, hållbarhet och jordens framtid som ordnas av Cemus och Centrum för religion och samhälle (Uppsala universitet ),
STUNS, Svenska kyrkan samt Newmaninstitutet: ”Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth – Moving Mountains”.

Måndag 16 september kl. 19: Filosofin och sökandet efter meningen med livet (Newmaninstitutets aula)

Tomas Ekenberg, lektor och docent i filosofi vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet talar om filosofins existentiella relevans i de antika filosofiskolorna. Enligt filosofihistorikern Pierre Hadot var filosofin för de antika filosoferna nära förbunden med frågan om hur man lever ett gott liv.