Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Patristikseminariet vid Newmaninstitutet, som drivs i samverkan med Uppsala universitet, samlar forskare och studenter på högre nivå inom olika discipliner som är intresserade av frågor kring kristendomen i antiken och senantiken och angränsande ämnen. Även frågor om receptionen av patristisk litteratur och tanke under medeltid och nutid ingår i vårt syfte.

Seminariet sammanträder normalt på onsdagar kl. 16.15‒18.00 i sal 302 (”Ateljén”), Newmaninstitutet, Slottsgränd 6, Uppsala.
OBS! Salen ska bli ”Finrummet” i November och December.

Intresserad? Kontakta Barbara Crostini på crostini.barbara@gmail.com

Patristikseminariet HT 2016

Newmaninstitutet

Ons. 16:15-18:00

21 Sept.: Prof. James Kelhoffer: “Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Antignosticism in 2 Clement 12”.

19 Oct.: Carl-Johan Berglund: ”Origen’s Vacillating Stances Toward Heracleon, His “Valentinian” Predecessor in Using Greek Philology to Interpret the Gospel of John”

26 Oct.: Beatrice Daskas, Munich: “The Akathist Hymn in the early medieval West: observations and hypotheses.”

9 Nov.: Barbara Crostini on Benzelius and Abba Isaiah

30 Nov.: Witold Witakowski: ”Translating the Ethiopic ‘Sayings (Apophthegmata) of the Fathers’: Some Reflections”

14 eller 21 Dec.: Boken om Måltider presenteras (Anders)

11 January: Sandro Nikolaishvili, Byzantine Political Culture and Literary Traditions in Medieval Georgia

25 January: Sever Voicu, Biblioteca Vaticana and Institutum Patristicum Augustinianum

”The Authenticity of Ancient Texts: problems and solutions”

samt

26 January Day on Narrative techniques in Apocrypha

– Sever Voicu, Biblioteca Vaticana and Institutum Patristicum Augustinianum

– Anne-Catherine Baudoin, Paris: Narrative in the Acts of Pilate: the figure of Joseph of Arimatheia

– Marjana Vukovic, Oslo: Narrative in the Infancy Gospel of Thomas

– Ewa Balicka-Witakowska, Uppsala Visual Narrative and Apochryphal Literature

Top

Ny webb kommer inom kort