Philip Geister

philip.geister@newman.se

tel. 018-580 07 01

Mottagning efter överenskommelse

Philip Geister

Presentation

Jesuitpater, rektor för Newmanistitutet och lektor i teologi. Är även en del av tidskriften Signums redaktion och regelbunden skribent i Signum.

Publikationer i urval

Kapitel

Christliches Fest und kulturelle Identität Europas. (Aschendorff Verlag 2012)
Was bedeutet Dir Jesus Christus?: 85 Jesuiten geben eine persönliche Antwort (Echter Verlag 2008)
”Gud”. Systematisk teologi : en introduktion (Verbum 2007)

Artiklar
Sekulariseringen, Jesus och kyrkan – var börjar det teologiska samtalet. (Svensk Teologisk kvartalskrift 1:2008)

Avhandling
Aufhebung zur Eigentlichkeit : zur Problematik kosmologischer Eschatologie in der Theologie Karl Rahners (Acta Universitatis Upsaliensis, 1996)