Philip Geister

Presentation

Jag är katolsk präst och medlem i jesuitorden och har gått ordens filosofisk-teologiska utbildning i Tyskland, främst i München och Frankfurt.

År 1991 kom jag till Sverige för att skriva min avhandling på Uppsala universitet inom tros- och livsåskådningsvetenskap och disputerade 1996.

Fram till 2018 var jag medlem i redaktionen för tidskriften Signum.

Uppdrag och undervisning

Sedan Newmaninstitutet grundades i september 2001 är jag dess rektor. Det innebär mest administrativt arbete men också internationella kontakter. Jag är ordförande för nätverket av jesuituniversitet och jesuithögskolor i Europa (Kircher nätverk) och styrelseledamot i International Association of Jesuit Universities (IAJU.org). 

Jag undervisar också på A-kursen, inom området systematisk teologi.

Forskningsområden

  • Systematisk teologi, särskilt eskatologi och kristologi
  • Postkonciliär katolsk teologi
  • Teologi och miljöfrågor

Kontakt

philip.geister@newman.se
tel. 018-580 07 01
Mottagning efter överenskommelse

Publikationer i urval

Aufhebung zur Eigentlichkeit: Zur Problematik kosmologischer Eschatologie in der Theologie Karl Rahners(Promotion, Stockholm: Almqvist & Wiksell: 1996)

”Gud”, in: Systematisk teologi, en introduktion. Red. Matthias Martinson mm. (Stockholm: Verbum 2007)

Artiklar och recensioner i Signum(1996-2018) (www.signum.se)

”Värdekonsensus i ett postmodernt samhälle” i: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn (Uppsala: 1998)

„Provokanter Gesprächspartner“ i: Herder-Korrespondenz 3/2010

„Katolsk bibelsyn – skrift och tradition“ i: Skrift och tradition: katolska perspektiv på bibelbruk. Red. Tord Fornberg (Stockholm: Veritas 2017)