Kapell

En plats för ro och kontemplation

I Newmaninstitutets kapell hålls mässa under läsåret, varje tisdag klockan 12:15 och onsdag klockan 08:00.