Protokoll och andra handlingar

Handlingar

Disciplinstadga
Kvalitetssäkringssystem
Newmaninstitutets arbete med hållbar utveckling
Newmaninstitutets likabehandlingsplan
Newmaninstitutets uppdaterade strategiska mål
Riktlinjer för antagning av docent
Skyddsombudspolicy
Strategisk plan
Val av skyddsombud
Åtgärdsplan, likabehandling m.m., 2017

Protokoll från kollegiemöte

 

2007-09-04_f-lista.pdf
2007-09-04_protokoll.pdf
2008-02-13_f-lista.pdf
2008-02-13_protokoll.pdf
2008-04-03_f-lista.pdf
2008-04-03_protokoll.pdf
2008-08-27_f-lista.pdf
2008-08-27_protokoll.pdf
2008-11-03_f-lista.pdf
2008-11-03_protokoll.pdf
2009-02-09, f-lista.pdf
2009-02-09_protokoll.pdf
2009-04-05_f-lista.pdf
2009-04-05_protokoll.pdf
2009-10-19, f-lista.pdf
2009-10-19, protokoll.pdf
2009-12-14, f-lista.pdf
2009-12-14, protokoll.pdf
2010-03-22, f-lista.pdf
2010-03-22, protokoll.pdf
2010-05-17, f-lista.pdf
2010-05-17, protokoll.pdf
2010-08-24, f-lista.pdf
2010-08-24, protokoll.pdf
2010-12-06, f-lista.pdf
2010-12-06, protokoll.pdf
2011-02-21, f-lista.pdf
2011-02-21, protokoll.pdf
2011-04-04, f-lista.pdf
2011-04-04, protokoll.pdf
2011-08-25, f-lista.pdf
2011-08-25, protokoll.pdf
2011-11-14, f-lista.pdf
2011-11-14, protokoll.pdf
2012-01-24, f-lista.pdf
2012-01-24, protokoll.pdf
2012-04-17, f-lista.pdf
2012-04-17, protokoll.pdf
2012-08-22 f-lista.pdf
2012-08-22 protokoll.pdf
2012-11-14, f-lista.pdf
2012-11-14 protokoll.pdf
2013-01-28 f-lista.pdf
2013-01-28 protokoll.pdf
2013-05-14, f-lista och protokoll.pdf
2013-09-02, f-lista.pdf
2013-09-02 protokoll.pdf
2013-11-12, f-lista.pdf
2013-11-12. protokoll.pdf
2014-04-29, f-lista.pdf
2014-04-29, protokoll.pdf
2014-11-25, protokoll.pdf
2015-02-10, protokoll.pdf
2015-05-19, protokoll.pdf
2015-09-29, protokoll.pdf
2016-02-02, f-lista och protokoll.pdf
2016-04-12, f-lista och protokoll.pdf
2016-09-27, f-lista och protokoll.pdf
2017-01-31, f-lista och protokoll.pdf
2017-05-02, f-lista och protokoll.pdf
2017-09-12, f-lista och protokoll.pdf
2017-12-07, f-lista och protokoll.pdf
2018-02-06, f-lista och protokoll.pdf
2018-05-08, dagordning och protokoll
2018-09-11, protokoll

2018-11-27, protokoll

2019-02-12, protokoll

2019-05-07, protokoll

2019-09-09, protokoll

2019-11-26, protokoll

2020-02-11, dagordning och protokoll

Protokoll Högskolestyrelsen

2016-03-03
2017-11-15
2018-02-15
2018-09-19