Signum

Signum – En unik röst i svensk press

Signum är en fristående kulturtidskrift som lyfter ett brett spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle mot bakgrund av det världsvida, katolska perspektivet och i dialog med andra samfund och religioner.

Fokus ligger på artiklar om existentiella, teologiska, filosofiska och etiska frågor och även kommentarer om litteratur, konst, film och musik.

Signum informerar också om vad som händer i katolska kyrkan både i Sverige och runt om i världen.

Läs mer på Signums hemsida: http://signum.se

Signum ger mig inblick och förståelse i det stora och det lilla – och lyfter många intressanta frågor.