Praktisk information

 

Upprop och registrering

Upprop och registrering av både programstuderande och deltagare i fristående kurser äger rum vid första undervisningstillfället. Du måste vara antagen och registrerad för att få delta i en kurs. Personlig närvaro vid registreringen är strikt obligatorisk. Undantag medges endast vid sjukdom som ska styrkas med sjukintyg.

Att studera vid Newmaninstitutet

Ett informationsmaterial om studierna vid Newmaninstitutet finns att hämta i pappersform hos kursadministratören eller så kan du läsa den här. Där finner du samlad information om bland annat kurser och anmälan, upprop och registrering, examination, studentkår, bibliotek och nycklar, om regler för studieupphåll och om vilka vid institutet du kan kontakta i olika frågor.

 

Tillgodoräkning av tidigare studier

Ansökan om tillgodoräkning av tidigare studier vid annan läroanstalt ska göras skriftligt och sändas/lämnas till studierektor. Eftersom saken påverkar hela studieprogrammet och examen, diskutera den gärna med din mentor innan ansökan lämnas in! Blankett får du hos din mentor.

Inlämning av uppsatser, PM, hemskrivningar m.m.

Alla betygsgrundande skriftliga inlämningsuppgifter ska skickas som bilaga till e-post till läraren under en adress av typen fornamn.efternamn.newman@analys.urkund.se. Närmare information finns här.

Auskultant

Om du vill delta i en kurs men inte ta högskolepoäng så är det möjligt att deltaga som auskultant i mån av plats. Du får inga högskolepoäng, men ett kursintyg. Auskultanter betalar 1495 kr/kurs. Kontakta kursadministratören om du vill anmäla dig.

Kurslitteratur och kopiering

Studentkåren vill göra alla studenter uppmärksamma på att den kurslitteratur som finns angiven i kursplanerna är preliminär och anger ungefär vad som förväntas ingå och läsas av studenterna. Den kan ändras! Kurslitteraturen fastställs senast fyra veckor före kursens start. Eventuella förändringar finns då införda i kursplanernas litteraturlistor.
Kopiering för Newmans studenter är möjlig i det lilla läsrummet mittemot biblioteket.
Pris: 1:-/kopia.

Rutiner för behandling av anmälan om diskrimineringsfall

Student som upplever sig vara diskriminerad och/eller trakasserad inom ramen för Newmaninstitutets verksamhet uppmanas vända sig till (a) rektor eller (b) någon i personalen studenten har förtroende för och som i sin tur omedelbart rapporterar till rektor. Rektor anlitar en utredare, som återrapporterar till rektor. Rektor fattar sedan själv beslut i frågan, men med en möjlighet att föra vidare ärendet till disciplinnämnden innan beslut fattas.

Vart vänder jag mig?

För praktiska och administrativa frågor (anmälan, betygsutdrag m.m.), kontakta kursadministratören. Telefon: 018-580 07 02 (måndag-fredag kl. 10-12).
Studierektor Christine Zyka ansvarar för allmänna frågor kring utbildning och kurser. Likaså fungerar hon som kontaktperson för studerande med särskilda behov

Studeranderepresentanter i Newmaninstitutets styrelse och kollegium

Valda studeranderepresentanter på Newmaninstitutets högskolestyrelse och kollegium väljs årsvis.

Undervisningsfria veckor

Vecka 12, 44, 52-1

 

 

Examensbevis

Du kan ansöka om examensbevis för kandidatexamen i teologi/filosofi eller för kandidatexamen med teologi/filosofi som huvudområde när du läst minst 180 hp, för högskoleexamen när du läst minst 120 hp. I samråd med din mentor måste du själv kontrollera att alla kurser är i sin ordning och är avslutade. Om eventuella tillgodoräkningar ska ingå i examen måste beslut från studierektor bifogas. Om du ska kombinera din utbildning med studier från annat lärosäte, måste du kunna styrka detta med vidimerade betyg. Ansökan om examensbevis sker via blankett som fås av och inlämnas till kursadministratören. Tänk på att ansöka i god tid före det att du vill få ut ditt examensbevis. Det kan ta upp till fyra veckor innan du erhåller ditt bevis.

Information om Diploma Supplement

Alla examensbevis som utfärdas av Newmaninstitutet åtföljs av en bilaga på engelska, ett så kallat Diploma Supplement, som beskriver bland annat innehåll i och omfattning av den utbildning som lett fram till examen.

Diploma Supplement ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige. Diploma Supplement utfärdas kostnadsfritt och följer automatiskt med när man erhåller sitt examensbevis.

 

Nedan hittar du ett exempel på hur ett examensbevis med ett Diploma Supplement kan se ut vid Newmaninstitutet.
Diploma Supplement (pdf)

 

banner3

Kommentera