Studenter berättar

Jag uppfattar Newmaninstitutet som en unik institution i vårt land eftersom man där närmar sig filo-sofin som helhet, utan skarpa skiljelinjer mellan teoretisk och praktisk, analytisk och kontinental filosofi. Det har också varit enormt givande att få orientera sig utifrån den katolska traditionen, som är häpnadsväckande livskraftig på filosofins område, och som jag tror ofta förmår hela moderna motsättningar vi annars brottas med, mellan det subjektiva och det objektiva, det universella och det konkreta, kropp och själ, kunskap och vishet, tro och förnuft, naturvetenskap och religion.

Maxim Jaruta, filosofiprogrammet vid Newmaninstitutet

Newmaninstitutets internationella prägel är, som jag ser det, en av dess största tillgångar. Bland både lärare och studenter finns flera nationaliteter representerade, och även flera konfessioner. Detta bidrar till att ge studiemiljön och de akademiska diskussionerna en frisk och öppen atmosfär. Diskussionerna hamnar aldrig i en betvingande konsensus som fogsamt svansar efter den samtida svenska kulturelitens värderingar, så som det kan vara på andra svenska lärosäten. Istället kan man stöta på andra levande och inspirerande sätt att tänka från dels icke svenskfödda lärare och dels studenter från länder som Tyskland, Syrien, Italien, Ryssland, m.fl. I denna internationella intellektuella miljö, menar jag, är det lättare att välkomna och tillgodogöra sig de mångfasetterade idéerna från teologins, filosofins och kulturens historia.

Jonas Eklund, Kandidatexamen i teologi vid Newmaninstitutet 2014