Student

Studentlivet på Newmaninstitutet är rikt och varierat. Det finns flera aktiva studentgrupper som ordnar aktiviteter under terminerna, exempelvis studentkåren, unga vuxna i den Katolska församlingen, Internprogrammet Bonifatiuswerk, Miljö- och rättviseprogrammet, Erikshjälpens frivillighetsprogram och storebror/storasysterprogrammet.

Studenter på Newmaninstitutet har också tillgång till studentnationerna vid Uppsala Universitet – många av vilka ligger i direkt närhet till Newmaninstitutets campus. Dessa erbjuder sociala aktiviteter dagligen.

Att studera vid Newmaninstitutet

Ett informationsmaterial om studierna vid Newmaninstitutet finns att hämta i
pappersform hos kursadministratören eller så kan du läsa den här. Där finner
du samlad information om bland annat kurser och anmälan, upprop och registrering,
examination, studentkår, bibliotek och nycklar, om regler för
studieupphåll och om vilka vid institutet du kan kontakta i olika frågor.

Registrering av både programstuderande och deltagare i fristående kurser äger rum under kursstartsveckan. Du måste vara antagen och registrerad för att få delta i en kurs. Personlig närvaro vid registreringen är strikt obligatorisk. Undantag medges endast vid sjukdom som ska styrkas med sjukintyg.

”Newmaninstitutets internationella prägel bidrar till att ge studiemiljön och de akademiska diskussionerna en frisk och öppen atmosfär. Diskussionerna hamnar aldrig i en betvingande konsensus.”
Jonas Eklund, student 2016

Behörighet

Officiell information om de allmänna reglerna för antagning till högre utbildning finns på antagning.se
Läs mer om behörighet här.

För studier vid Newmaninstitutet krävs grundläggande och särskild behörighet:

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma för all utbildning. Kraven kan uppfyllas på flera olika sätt
– Grundläggande behörighet genom gymnasieutbildning
– Gymnasial vuxenutbildning
– Vissa äldre utbildningar, t.ex. linjegymnasium eller etappsystem i Komvux.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som från nyare gymnasium/Komvux har områdesbehörighet 1, dvs. lägst betyget Godkänd i Hi A och Sh A.
Betygskravet från äldre linjegymnasium eller/och etappsystemet i Komvux är alltid lägst 3.
Om du har frågor som gäller din behörighet, kontakta Newmaninstitutets administratör.

Studiestöd

Newmaninstitutets utbildningar berättigar till studiestöd från CSN. Ansökan sker via deras hemsida www.csn.se. Vid frågor kontakta kursadministratören.

Studentbostäder

Newmaninstitutet förfogar nästan tjugo nyrenoverade och centralt belägna studentrum, som kan hyras av studerande vid institutet och i undantagsfall även av övriga studerande.
Rummen kostar mellan 3600-5500 kr/mån.

För frågor kontakta: christine.zyka@newman.se

Skriv ut ansökan för studentbostad här

Studentkort (tågrabatter m.m.)

För att få studentkort som berättigar diverse studentrabatter skall du:
1. be kursadministratören om ett registreringsintyg
2. scanna in intyget och skicka det som bilaga till exempelvis Mecenat eller Studentkortet.

Det kan ta någon vecka innan kortet kommer. Det gäller tillsammans med giltig ID-handling.

Halvdistans

Kurs på halvdistans innebär att större delen av kursen ges på distans via nätet. Det ingår dock vanligtvis två lokala obligatoriska samlingar (vardera 5–6 undervisningstimmar förlagda mellan klockan 10:00 och 18:00) under kursens gång med undervisning och möjlighet att träffa medstudenter. Även lokal skrivning vid kursens slut kan förekomma. Se under respektive termins kurspresentationer på hemsidan för exakt information om när samlingarna äger rum.

Kurserna ges i:

Uppsala
Newmaninstitutets lokaler, Slottsgränd 6

Stockholm
S:ta Eugenia församlings lokaler, Kungsträdgårdsgatan 12 (kvällar)

Vadstena
S:ta Birgittas kloster, Myntbacken 2 (veckoslut). För frågor om kost och logi hänvisar vi till guesthouse@birgittaskloster.se

Studenter med särskilda behov

Newmaninstitutet är angeläget att alla studerande ska likabehandlas. Likaså är vi angelägna om att studerande med särskilda behov och funktionshinder ska få det stöd som behövs för att studierna ska kunna bedrivas framgångsrikt.

Som kontaktperson för studerande med särskilda behov, med uppgift att ge råd och stöd och tillsammans med den studerande finna de lösningar som bäst passar var och en, fungerar studierektor Erik Åkerlund.

Vart vänder jag mig nu?

För praktiska och administrativa frågor (anmälan, betygsutdrag m.m.), kontakta kursadministratören: adm@newman.se. Studierektor Erik Åkerlund ansvarar för allmänna frågor kring utbildning och kurser. Likaså fungerar han som kontaktperson för studerande med särskilda behov.
T