Biblioteket

Biblioteket är ett väl tilltaget bibliotek, främst med litteratur inom institutets undervisningsområden: teologi, filosofi och kultur.

Som student hittar du din kurslitteratur på biblioteket.

Vårt bibliotek är ett referensbibliotek. Det betyder att det är tyvärr inte möjligt att låna böcker hem. Men du är alltid välkommen att läsa och plugga här på plats.

 

Biblioteket är öppet och bemannat:
Måndag – Fredag: kl. 9.30-16.30

 

Studerande vid institutet kan kvittera ut nyckelbricka som fungerar måndag–lördag kl. 8–18. Nyckelbricka kvitteras ut hos vaktm. Dan Parsjö.

 

Vid fråga om biblioteket har den bok du söker går det bra att maila till biblioteket(a)newman.se

 

SÖK I KATALOGEN

 

Andra biblioteksresurser

Libris
Uppsala universitetsbiblioteks katalog, DISA
Bibliotekskataloger på internet (via Uppsala universitetsbibliotek)
Internationella bibliotekskataloger (via KVK)

DigiTheo (via Universitet Tübingen) 

DBIS (databaser inom teologi och religionsvetenskap)

GlobeTheoLib (Global Digital Library on Theology and Ecumenism)

Index Theologicus

PhilPapers 

BiblicalStudies 

Open Access Digital Theological Library