Biblioteket

Biblioteket är ett väl tilltaget bibliotek, främst med litteratur inom institutets undervisningsområden: teologi, filosofi och kultur.

Som student hittar du din kurslitteratur i biblioteket på hyllan märkt ”Kurslitteratur”.

Vårt bibliotek är ett referensbibliotek. Det betyder att det är tyvärr inte möjligt att låna böcker hem. Men du är alltid välkommen att läsa och plugga här på plats.

Biblioteket är öppet:
måndag – fredag kl. 9.30-16.30

Studerande vid institutet kan kvittera ut nyckelbricka som fungerar måndag–lördag kl. 8–18. Nyckelbricka kvitteras ut hos vaktm. Dan Parsjö.

SÖK I KATALOGEN

En stor mängd titlar hittar du via vår söktjänst, men biblioteket har många fler böcker än de som hittas i den digitala bibliotekskatalogen. Vid fråga om biblioteket har den bok du söker går det bra att maila till biblioteket@newman.se eller elina.centeno@newman.se, eller kom förbi bibliotekarien Elina i första kontoret i korridoren.

Andra biblioteksresurser

Libris

Uppsala universitetsbiblioteks katalog, DISA

Bibliotekskataloger på internet (via Uppsala universitetsbibliotek)

Internationella bibliotekskataloger (via KVK)

DigiTheo (via Universitet Tübingen) 

DBIS (databaser inom teologi och religionsvetenskap)

GlobeTheoLib (Global Digital Library on Theology and Ecumenism)

Index Theologicus

PhilPapers 

BiblicalStudies 

Open Access Digital Theological Library