Erasmusstudier

Erasmus – för dig som vill studera i Europa

Förutsättningar för utbyte

Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 3–12 månader. Dina utlandsstudier tillgodoräknas alltid i din examen. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan Newmaninstitutet och universitet/högskolor i Europa.

Samarbetspartners

Newmaninstitutet samarbetar för närvarande med följande universitet och högskolor:

University of Perugia, Perugia, Italien

The Pontifical University of John Paul II, Krakow, Polen

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Tyskland

TU Dortmund University, Dortmund, Tyskland

The Munich School of Philosophy, München, Tyskland

Pontificial University St Patrick’s College, Maynooth, Irland

The Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg, Nederländerna

För att vara berättigad till Erasmusstudier måste du vara registrerad som heltidsstudent vid Newmaninstitutet, ha minst 60 hp avklarade och ha för avsikt att ta ut en examen. Du kan bara vara utbytesstudent en gång under din studietid.

Ansökan om Erasmusstudier

Ansökan om utlandsstudier inför höstterminen sker före den 15 mars. Ansökan om utlandsstudier inför vårterminen sker före den 15 oktober. Din ansökan ska innehålla följande:

Ansökningsblankett för Erasmusstudier 
CV/meritförteckning
Brev med motivering
Resultatintyg från Newmaninstitutet

Då antalet utbytesplatser vid varje samarbetsuniversitet är begränsat kan urval och nominering till platserna bli nödvändigt.

Studiemedel

Som Erasmusstipendiat har du rätt till studiemedel från CSN och betalar inga terminsavgifter vid värduniversitetet. Du har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Stipendiet ligger för närvarande på 315–375 €/månad. För Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien gäller 375 €/månad. För alla övriga europeiska länder gäller 315 €/månad.

Länkar

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020