Erasmusstudier

Erasmus – för dig som vill studera i Europa

Förutsättningar för utbyte
Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 3-12 månader. Dina utlandsstudier tillgodoräknas alltid i din examen. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan Newmaninstitutet och universitet/högskolor i Europa.

Newmaninstitutet samarbetar för närvarande med följande universitet/högskolor:

För att vara berättigad till Erasmusstudier måste du vara registrerad heltidsstudent vid Newmaninstitutet, ha minst 60 hp avklarade och ämnar ta ut en examen. Du kan bara vara utbytesstudent en gång under din studietid.

Ansökan om Erasmusstudier
Ansökan om utlandsstudier inför det kommande läsåret sker före den 1 februari. Din ansökan måste innehålla följande:

Då antalet utbytesplatser vid varje samarbetsuniversitet är begränsat kan urval och nominering till platserna bli nödvändig.

Studiemedel
Som Erasmusstipendiat har du rätt till studiemedel från CSN och betalar inga terminsavgifter vid värduniversitetet. Du har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Stipendiet ligger för närvarande på 315-375 €/månad (375€/månad gäller för Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien. För alla övriga europeiska länder gäller 315€/månad.

För mer information kontakta Christoph Hermann, 070- 956 76 32 eller christoph.hermann@newman.se

Länkar

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmusplus_logotyp200

banner3