Praktisk Information

Att studera vid Newmaninstitutet

Ett informationsmaterial om studierna vid Newmaninstitutet finns att hämta i pappersform hos kursadministratören eller så kan du läsa den här. Där finner du samlad information om bland annat kurser och anmälan, upprop och registrering, examinationer, studentkåren, biblioteket, nycklar, regler för studieupphåll och vem vid institutet du kan kontakta i olika frågor.

Upprop och registrering

Upprop och registrering för både programstudenter och dem som läser fristående kurser äger rum vid första undervisningstillfället. Du måste vara antagen och registrerad för att få delta i en kurs. Personlig närvaro vid registreringen är strikt obligatorisk. Undantag medges endast vid sjukdom vilket måste styrkas med sjukintyg.

Att tillgodoräkna sig tidigare studier

Ansökan om att tillgodoräkna sig tidigare studier vid annan läroanstalt ska göras skriftligt och lämnas till studierektor. Blankett får du hos din mentor. Eftersom detta påverkar hela studieprogrammet och examen, ber vi dig att diskutera frågan med din mentor innan ansökan lämnas in!

Auskultant

Om du vill delta i en kurs men inte ta högskolepoäng så är det möjligt att deltaga som auskultant i mån av plats. Du får inga högskolepoäng, men ett kursintyg. Auskultanter betalar 1495 kr/kurs. Kontakta kursadministratören om du vill anmäla dig.

Kurslitteratur och kopiering

Studentkåren vill göra alla studenter uppmärksamma på att den kurslitteratur som finns angiven i kursplanerna är preliminär och anger ungefär vad som förväntas ingå och läsas av studenterna. Den kan ändras! Kurslitteraturen fastställs senast fyra veckor före kursens start. Eventuella förändringar finns då införda i kursplanernas litteraturlistor.
Kopiering för Newmans studenter är möjlig i det lilla läsrummet mittemot biblioteket.
Pris: 1:-/kopia.

Inlämning av uppsatser, PM, hemskrivningar m.m.

Alla betygsgrundande skriftliga inlämningsuppgifter ska skickas som bilaga till e-post till läraren under en adress av typen fornamn.efternamn.newman@analys.urkund.se. Närmare information finns här.

Studeranderepresentanter i Newmaninstitutets styrelse och kollegium

Valda studeranderepresentanter på Newmaninstitutets högskolestyrelse och kollegium väljs årsvis.

Rutiner för behandling av anmälan om diskrimineringsfall

Student som upplever sig vara diskriminerad och/eller trakasserad inom ramen för Newmaninstitutets verksamhet uppmanas vända sig till (a) rektor eller (b) någon i personalen studenten har förtroende för och som i sin tur omedelbart rapporterar till rektor. Rektor anlitar en utredare, som återrapporterar till rektor. Rektor fattar sedan själv beslut i frågan, men med en möjlighet att föra vidare ärendet till disciplinnämnden innan beslut fattas.

Examensbevis

Du kan ansöka om examensbevis för kandidatexamen i teologi/filosofi eller för kandidatexamen med teologi/filosofi som huvudområde när du läst minst 180 hp, för högskoleexamen när du läst minst 120 hp. I samråd med din mentor måste du själv kontrollera att alla kurser är i sin ordning och är avslutade. Om eventuella tillgodoräkningar ska ingå i examen måste beslut från studierektor bifogas. Om du ska kombinera din utbildning med studier från annat lärosäte, måste du kunna styrka detta med vidimerade betyg. Ansökan om examensbevis sker via blankett som fås av och inlämnas till kursadministratören. Tänk på att ansöka i god tid före det att du vill få ut ditt examensbevis. Det kan ta upp till fyra veckor innan du erhåller ditt bevis.

Information om Diploma Supplement

Alla examensbevis som utfärdas av Newmaninstitutet åtföljs av en bilaga på engelska, ett så kallat Diploma Supplement, som beskriver bland annat innehåll i och omfattning av den utbildning som lett fram till examen.

Diploma Supplement ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige. Diploma Supplement utfärdas kostnadsfritt och följer automatiskt med när man erhåller sitt examensbevis.

Nedan hittar du ett exempel på hur ett examensbevis med ett Diploma Supplement kan se ut vid Newmaninstitutet.
Diploma Supplement (pdf)

Undervisningsfria veckor

Vecka 44, 52 (ht 2017), 13 (vt 2018)

Vart vänder jag mig?

För praktiska och administrativa frågor (anmälan, betygsutdrag m.m.), kontakta kursadministratören. Telefon: 018-580 07 02 (måndag-fredag kl. 10-12).
Studierektor Christine Zyka ansvarar för allmänna frågor kring utbildning och kurser. Likaså fungerar hon som kontaktperson för studerande med särskilda behov.

Kommentera