Yrkes- och fortsatta studiemöjligheter

Vad kan jag göra efter att ha läst en kandidatexamen i filosofi/teologi vid Newmaninstitutet?

Kandidatexamen i filosofi/teologi:

  • ger dig möjlighet att fortsätta studier på avancerad nivå. Vid Newmaninstitutet kan du läsa en masterutbildning i teologi, genom MF (Norge).

  • delar av din kandidatexamen kan användas för att bli ämneslärare i filosofi eller religionsvetenskap (på grundskole- eller gymnasienivå) om du kompletterar den med en pedagogisk utbildning (KPU, 90 hp) vid något av de stora lärosätena i Sverige.

  • gå vidare till ett masterprogram i ABM-studier (arkivarie, bibliotikarie och museivetare), 60 hp.

  • gå vidare till ett magisterprogram i journalistik, 60 hp.

För mer information, kontakta: Erik Åkerlund eller Christine Zyka.

 

Benedikta Lagervret, teologiprogrammet vid Newmaninstitutet

“Kursens deltagare bestod av en blandad skara av studenter i alla åldrar och i Newmaninstitutets cafeteria uppstod många spännande samtal, runt ämnena men också om våra skäl att välja att studera teologi.
Varför ska man studera teologi i 50-årsåldern? Som uppvuxen i en katolsk tysk-österrikisk familj kändes ämnet aldrig främmande för mig, men ett djupare intresse och en ökande nyfikenhet växte fram under mina år i den svenska diasporan. Jag ville satsa på en djupdykning i religion- och kyrkohistoria och trosläran. Målet var och är att kunna sammankoppla teologin med vardagslivet, något som ofta verkar vara förlegat i nutidens Sverige. Tre års studietid resulterade i en ”verktygslåda” som bjuder på fortsatt arbete med ett nästan obegränsat antal ämnen. För mig betydde studierna på Newmaninstitutet ett möte med en ignatiansk grundbult: ”grande animo”.”

Maxim Jaruta, filosofiprogrammet vid Newmaninstitutet

“När jag för flera år sedan anmälde mig till introduktionskursen i filosofi vid Newmaninstitutet var det mest av spontan nyfikenhet.  Först var det trevande och med skrala förkunskaper jag började läsa, men efterhand blev det allt svårare att lämna det som påbörjats. Nyfikenheten hade fördjupats och jag märkte att den viktigaste förkunskapen kom med att vara människa. Jag påbörjade dessutom en lärarutbildning, läste litteratur och svenska med tanke på en lärarexamen där också filosofin från Newmaninstitutet kunde räknas in. För den som undrar, går det utmärkt att ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med dessa kurser som grund.
Men vad ska man med filosofin till, är den inte lite svag jämfört med andra mer konkurrenskraftiga utbildningar? Förundran över tillvaron och kärleken till vishet är oftast inte vad marknaden efterfrågar och gynnar kanske inte tillväxten i någon vidare utsträckning. Men jag tror att det är en reflektion som kan ge allt annat dess rätta värde och proportioner, som kan skapa klarhet, låta var sak finna sin plats och vara vad den är. Något som i sig är värt att eftersträva och som kan integreras väl i var och ens livsberättelse, studier eller arbete. En så liten sak och en så stor sak.”

Ulrika Classon, teologiprogrammet vid Newmaninstitutet

“Kandidatprogrammet i teologi på Newmaninstitutet har hjälpt mig mycket på flera sätt. Jag har gått från ateism till en tro på Jesus Kristus och en upptagning i Katolska kyrkans gemenskap på bara några år. Här har utbildningen hjälpt mig att få en större förståelse för vad jag varit med om, genom att jag fått lära känna Gud, Bibeln och kyrkan – jag var analfabet på detta område, kan man säga.
Utifrån min långa erfarenhet som biomedicinsk analytiker inom laboratoriemedicin har studierna på Newmaninstitutet även gett mig nya möjligheter att förstå och betrakta begreppet vetenskap på ett bättre sätt, eftersom man här har en helhetssyn på skapelsen tack vare sammanhanget mellan teologi, filosofi och naturvetenskap.
Utbudet och valmöjligheten som finns på Newmaninstitutet har hög klass med mycket kompetenta och duktiga lärare, och jag planerar att fortsätta på deras masterutbildning i systematisk teologi. Dessutom älskar jag Ignatius av Loyola och den ignatianska spiritualiteten, och då kan det ju inte vara bättre än att utbilda sig hos jesuiterna själva som är proffsen på området!”