Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

banner3

Jag är född och uppvuxen i Ljungby, Småland och är programstudent vid Newmaninstitutet, på min fjärde termin. Efter att ha arbetat några år inom näringslivet ansåg jag att tiden var mogen för en kursändring i livet. Newmaninstitutet skilde sig från övriga lärosäten i Sverige, när jag sökte utbildning, med sin holistiska profil, ett unikt koncept som erbjuder möjligheter till en skräddarsydd akademisk utbildning. Detta avgjorde saken för mig. Vidare fann jag hög lärarkompetens och korta beslutsvägar samt en inbjudande studiemiljö som bidrog till att förstärka det redan positiva helhetsintrycket.

Andreas Mazetti Petersson
Programstudent

Varför studerar du som präst i Svenska kyrkan på Newmaninstitutet? Är inte det en katolsk skola?! Är inte katolikerna emot kvinnliga präster? Therése, du har väl inte gått och blivit ”smygkatolik”? Frågorna har ställts mig flera gånger och jag blir lika glad varje gång jag får möjlighet att svara.

Newmaninstitutet är ett hus med många rum. Det finns mycket att utforska: Ett unikt utbud av kurser och ett välfyllt bibliotek. Där finns rum för lärande och växande, rum för samtal och för kaffe och alla dessa utrymmen är fyllda av liv. För det levs ett liv under Newmaninstitutets tak. Ett liv som skapar en mångfacetterad och fascinerande miljö. En miljö för akademisk odling inom teologi, kultur och filosofi. Sådana miljöer behövs i vårt land och i vår tid. Platser där akademisk bildning och mänskligt liv på ett naturligt sätt möts och vävs samman. Newmaninstitutet är en sådan plats.

Jag blev student på nytt och mötte då snart en pedagogik, jag aldrig tidigare mött. En ”lärd fromhet” (docta pietas). En pedagogik som går tillbaka till renässanshumanisterna och som Ignatius och hans medbröder inspirerades av och som fortfarande tycks prägla dagens jesuiter och deras undervisning. En undervisning som strävar efter att tala till både hjärta och hjärna. En pedagogik med höga akademiska krav, en pedagogik där akademisk kunskap står i det inre
livets tjänst. En pedagogik där tron inte ansesvara något privat, utan som tvärtom tjänar studiernas mål och mening. En lärd fromhet. Det gillade jag! Det hade jag längtat efter. En annan sak som har gjort ett djupt intryck på mig som student vid Newmaninstitutet, är att jag av lärarna har förväntas bidra. Det kan låta som en självklarhet, men faktum är att kopplingen mellan kursinnehåll, pedagogik och liv, på andra utbildningsanstalter jag studerat vid, inte har varit särskilt självklar. Tvärtom. Så har det inte varit på Newmaninstitutet.

En ”smygkatolik”? Jag ler. Jag är präst i Svenska kyrkan. Jag är en stolt lutheran. Jag är också en del av Kristi världsvida kyrka. Att det idag finns en katolsk högskola i vårt land, är en gåva och välsignelse för både samhälle och kyrklighet. Må dess lära och liv, nu och framöver, stå i fredens och kärlekens tjänst, i många skiftande sammanhang.

Grattis alla ni kvinnor och män som har möjlighet att studera vid Newmaninstitutet och dela liv med lärare, personal och studenter där!

Therése Olsson
Präst i Svenska kyrkan, Linköpings stift.

Top

Ny webb kommer inom kort