Tomas Orylski

tomas.orylski@newman.se

tel. 070 480 77 69

Tomas Orylski

Presentation

Docent i systematisk teologi, skolad i tre olika miljöer: Polen (BA, Poznan), Frankrike (MA, Paris) och Sverige (PHD, Lund). Brinner för antropologiska och religionsfilosofiska frågor, samt nyfiken på modern historia.

Forksningsprojekt

Mot en ”gudlös” metafysik? Den franska ateismen som livsåskådningsalternativ.
Projektet genomför ett empiriskt och filosofiskt studium av den franska humanistiska ateismen, där särskilt fokus läggs vid den konstruktiva livsåskådningsmässiga ambition som man möter hos en rad verksamma filosofer såsom Luc Ferry, André Comte- Sponville, och Michel Onfray.

Publikationer i urval

Bok
Moderna franska teologer : en introduktion (Artos & Norma, 2009)
Om gudlösheten.En granskning av samtida fransk ateism (Artos&Norma, 2016)

 

Avhandling
Migrations Du Croire Chez Michel De Certeau. (Lunds Universitet, 2007)

 

Artiklar i urval
”L’itinéraire du croire dans la démarche de Michel de Certeau”, Revue des Sciences Religieuses 82 (2/2008).
”Teologen och Jesu gestalt”, Tro och Liv 68 (1/2009)
”Fenomenet ateismen. En utmaning för teologin”, St. Olav (4/2009)
”Leszek Kolakowski och frågan om Gud”, Signum (1/2012)
”Ateisten om Gud”, Svensk Teologisk kvartalskrift (3/2012)