Ulf Jonsson

Presentation

Ulf Jonsson är jesuitpater och chefredaktör för kulturtidskriften Signum, samt professor i religionsfilosofi på Newmaninstitutet. Efter en fil. kand-examen vid Uppsala universitet i början av 80-talet, fortsatte Ulf Jonsson under de följande sex åren med studier i filosofi och teologi i Tyskland (München och Frankfurt am Main). I början av 90-talet återvände han till Sverige och påbörjade sina forskarstudier i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. En del av sin doktorandtid tillbringade han vid Lonergan Research Institute i Boston. Ulf Jonsson disputerade i religionsfilosofi vid Uppsala universitet 1999, han blev docent i samma ämne vid Uppsala universitet 2010, och 2012 utnämndes han till honorärprofessor i religionsfilosofi vid Hochschule St Georgen i Frankfurt am Main. Sedan 2012 är han också professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet. Ulf Jonsson är en flitigt inbjuden föreläsare och medverkar bland annat regelbundet i Sveriges Radios program Teologiska rummet.

Undervisning

Ulf Jonsson har haft undervisningsuppdrag vid olika universitet och högskolor, däribland Johannelunds teologiska högskola i Uppsala, Hochschule St Georgen i Frankfurt am Main, Södertörns högskola, Ukrainian Catholic University i Lviv och Uppsala universitet. Vid Newmaninstitutet undervisar han främst i ämnena fundamentalteologi och religionsfilosofi.

Övriga uppdrag

Ledamot av Newmaninstitutets högskolestyrelse Ledamot av Utrikespolitiska samfundet  

Kontakt

ulf.jonsson@newman.se
tel. 018-580 07 15

Publikationer i urval

Egna böcker

Foundations for Knowing God: Bernard Lonergan’s Foundations for Knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism (Europäische Hochschulschriften. Reihe XXIII, Theologie, 1999) Med tanke på Gud: en introduktion till religionsfilosofin (Artos, 2008) Habermas, påven och tron (Artos 2009)

Medförfattare i följande böcker

Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen (Nya Doxa, 2009) Att undervisa om religion och vetenskap (Studentlitteratur 2012) Har Gud återuppstått? (Axel och Margaret Ax:son Johnsson 2014) Varför finns religion? (Molin & Sorgenfrei 2016) Grosse Denker des Jesuitenordens (Ferdinand Schöningh 2016) Die Frage nach dem Unbedingtem (Text & Diaolog 2016)  

Artiklar i urval

Bernard Lonergans filosofiska teologi, (Svensk Teologisk Kvartaltidskrift 78/2002) Gud som alltings grund (Signum 3 / 2016) Bernard Lonergan , teologernas teolog (Signum 2 / 2015) Habermas tror mer på religion än på Gud (SvD Under strecket 18 juni 2009) Franciskus reformerar Vatikanen (SvD Under strecket 21 sept 2013)  Hjärnvågor säger inget om Guds existens( SvD Under strecket 20 mars 2005) Gud finns inte och Dawkins är hans profet (SvD Under strecket 19 aug 2007) Den toleranta sanningen, professorsföreläsning (Signum 4 / 2015) Il paesaggio religioso in Svezia in vista della visita del Papa, (La Civiltà Cattolica 8 okt 2016)  

Länkar till ett urval föreläsningar och debatter på webben

Teologiska rummet, Sveriges radio, se följande hemsida: https://itunes.apple.com/se/podcast/teologiska-rummet/id318785125?mt=2 Kan religion och vetenskap förenas? Debatt ABF 28 feb 2013 – YouTube https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Ib_hAcSI1Y Är Gud alltings yttersta grund? Filosoficirkeln, Lund 4 febr 2014 https://www.youtube.com/watch?v=CgKpFY6MnIo&feature=youtu.be Professorföreläsning UJ GH Aeg 20 febr 2013- YouTube http://www.youtube.com/watch?v=x9DmIOh-v9A Katarinastiftelsen 10 okt 2015. Upplysning i det 21:a århundradet – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=M8NVrRTKI2Q Katarinastiftelsen. Känner vi för mycket och tänker för lite? – YouTube 24 febr 2016 https://www.youtube.com/watch?v=33XAALgPv8E