Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.

Studierna inom huvudområdet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
• Examensarbete, 15 hp

Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen.

Examensbevis
Du kan ansöka om examensbevis för kandidatexamen i teologi/filosofi eller för kandidatexamen med teologi/filosofi som huvudområde när du läst minst 180 hp, för högskoleexamen när du läst minst 120 hp. I samråd med din mentor måste du själv kontrollera att alla kurser är i sin ordning och är avslutade. Om eventuella tillgodoräkningar ska ingå i examen måste beslut från studierektor bifogas. Om du ska kombinera din utbildning med studier från annat lärosäte, måste du kunna styrka detta med vidimerade betyg. Ansökan om examensbevis sker via blankett som fås av och inlämnas till kursadministratören. Tänk på att ansöka i god tid före det att du vill få ut ditt examensbevis. Det kan ta upp till fyra veckor innan du erhåller ditt bevis.

    Top

    Ny webb kommer inom kort