A-kursen

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll.

Period: ht 2019–vt 2020

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2019. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2020. Ingen nyantagning erbjuds dock till vårterminen.

Delkurs 1: filosofi, (7,5 hp)
Delkurs 2: filosofi (7,5 hp)
Delkurs 3: teologi (7,5 hp)
Delkurs 4: teologi (7,5 hp)

För dig som läser A-kursen på helfart, lokalt i Uppsala

Modul 1
Delkurs 1
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00
Delkurs 3
Lokal undervisning i Uppsala måndagar och onsdagar 10:00–12:00

Modul 2
Delkurs 2

Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00
Delkurs 4
Lokal undervisning i Uppsala måndagar och onsdagar 10:00–12:00

För dig som läser A-kursen på halvfart, halvdistans

Obligatoriska heldagsträffar i Uppsala

Modul 1
Delkurs 1: måndag 26 augusti (terminsstart) samt onsdag 10 oktober

Modul 2
Delkurs 2: torsdag 14 november samt torsdag 12 december

Modul 3
Delkurs 3: onsdag 29 januari samt onsdag 26 februari

Modul 4
Delkurs 4: onsdag 15 april samt onsdag 13 maj, samt salsskrivning fre 29 maj kl 12-15

Kursledare

Helena Bodin, Philip Geister, Ulf Jonsson, Christine Zyka och Erik Åkerlund.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.