A-kursen

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Period: ht 18- vt 19

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll. Kursen ges lokalt i Uppsala (på helfart) och halvdistans (halvfart) under höstterminen 2018. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2019. Ingen nyintagning erbjuds dock till vårterminen.

30 högskolepoäng, fyra delkurser á 7,5 hp

Delkurs 1 (filosofi):

Uppsala (modul 1): tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00
Halvdistans (modul 1), obligatoriska träffar: 13 september och 11 oktober

Delkurs 2 (filosofi):

Uppsala (modul 2): tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00
Halvdistans (modul 2), obligatoriska träffar: 15 november och 13 december

Delkurs 3 (teologi):

Uppsala (modul 1): måndagar och onsdagar, 10:00–12:00
Halvdistans (modul 3), obligatoriska träffar: 30 januari och 27 februari 2019

Delkurs 4 (teologi):

Uppsala (modul 2): måndagar och onsdagar, 10:00–12:00
Halvdistans (modul 4): 24 april och 15 maj 2019

Kursledare: Christine Zyka, Erik Åkerlund, Helena Bodin, Fredrik Heiding, Philip Geister och Ulf Jonsson.

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Period: ht 19- vt 20

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2019.

Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2020. Ingen nyantagning erbjuds dock till vårterminen. Lokal undervisning under höstterminen 2019:

måndagar, onsdagar, torsdagar 10.00–12.00
tisdagar 10.30–12.30.

Halvdistansundervisning med obligatoriska träffar i Uppsala:

Ht 2019
26 augusti (terminsstart)
10 oktober
14 november
12 december

Vt 2020
29 januari
26 februari
15 april
13 maj

Kursledare: Helena Bodin, Philip Geister, Ulf Jonsson, Christine Zyka och Erik Åkerlund.