A-kursen

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Period:

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll. Kursen ges lokalt i Uppsala (på helfart) och halvdistans (halvfart) under höstterminen 2016. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2017. Ingen nyintagning erbjuds dock till vårterminen.

30 högskolepoäng, fyra delkurser à 7,5 hp

Delkurs 1
 (filosofi)

Uppsala (modul 1): tisdagar 10:30-12:30 och torsdagar 10:00-12:00

Halvdistans (modul 1): 14 september och 12 oktober

Delkurs 2 (filosofi)

Uppsala (modul 2): tisdagar 10:30-12:30 och torsdagar 10:00-12:00

Halvdistans (modul 2): 16 november och 14 december

Delkurs 3 (teologi)

Uppsala (modul 1): måndagar och onsdagar, 10:00-12:00

Halvdistans (modul 3): 31 januari och 28 februari 2018

Delkurs 4 (teologi)

Uppsala (modul 2): måndagar och onsdagar, 10:00-12:00

Halvdistans (modul 4): 18 april och 16 maj 2018

Uppsala och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka, Erik Åkerlund, Helena Bodin, Fredrik Heiding, Philip Geister, Ulf Jonsson och Gösta Hallonsten.

Kursplan