Kursplaner

Aktuella kursplaner för Newmaninstitutet

Kursplaner kan ändras och uppdateras upp till en månad före kursstart.

Kursplaner: allmänna bestämmelser

Teologi

Anden och Andens verk

Andra vatikankonciliet efter femtio år

Befrielseteologins rötter

Bibeln i historia och nutid I

Bibeln i historia och nutid II

Bibeln i kyrkans liv

Bibeln i litteraturen

Bild och bildteologi

De deuterokanoniska böckerna

De ortodoxa kyrkorna från bysantinsk tid till idag

De synoptiska evangelierna och Apostlagärningarna

Den odelade kyrkans sju ekumeniska koncilier

Death, Judgment, Eternal Life

Död och fullbordan i den kristna tron

Ecclesiology with Mariology

Franciskansk spiritualitet

Fundamentalteologi

Fördjupningskurs i systematisk teologi – dogmatik

Fördjupningskurs i kyrkohistoria: medeltida kvinnliga mystiker

Gamla testamentet i Nya

Ignatiansk spiritualitet under ytan

Internationella klimatförhandlingar

Introduktion till Gamla testamentet

Introduktion till Nya testamentet

Johannesevangeliet och de johanneiska breven

Katolsk religionsdialog

Katolsk sociallära: en översikt

Kristen spiritualitet genom tiderna

Kristologi

Kyrkan och kyrkans liv – ecklesiologi med mariologi

Kyrkans historia I

Kyrkans historia II

Kyrkans struktur och ordning: Grundkurs i kanonisk rätt

Kyrkohistoriska epoker

Kyrkorätt i fornkyrkan och Ortodoxa kyrkan

Latin för akademiker I

Latin för akademiker II

Liturgik och spiritualitet

Liturgins teologi och uttrycksformer

Metodkurs i teologi

Moseböckerna och vishetslitteraturen

Nyateism

Nytestamentlig hermeneutik

”O hur saligt att få vandra” Pilgrimsvandringar och vallfärder förr och nu

Om Gud

Omvärderad reformationstid

Patristik I

Patristik II

Patristik III

Paulus och de paulinska breven

Politisk teologi

Reformationen under lupp

Saint Birgitta and the City of God

Sakramenten och kyrkans liv

Samtida världsåskådningar och religioner

Science and Religion

Skapelseteologi

Soteriologi: Hur räddar Gud?

Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

Teologisk antropologi

The Liturgical Year

Theological Ethics

Theology and Film

Theology of the Icons

Tomas ab Aquino och hans tankevärld

Vadå kristen humanism?

Vi läser Lonergan

Vi läser Thomas

Vishetsteologi

What is Nature?

Ökenfäderna

Östkyrkornas andliga liv