Kursplaner

Kursplaner kan ändras och uppdateras upp till en månad före kursstart.

Kursplaner: allmänna bestämmelser

Teologi

Anden och Andens verk

Andra vatikankonciliet efter femtio år

Att vara skapad

Befrielseteologins rötter

Bibeln i historia och nutid I

Bibeln i historia och nutid II

Bibeln i kyrkans liv

Bibeln i litteraturen

Bild och bildteologi

De deuterokanoniska böckerna

De stora kyrkofäderna: Patristik II

De synoptiska evangelierna och Apostlagärningarna

Död och fullbordan i den kristna tron

Franciskansk spiritualitet

Fundamentalteologi

Fördjupningskurs i systematik – dogmatik

Gamla testamentet i Nya

Ignatiansk spiritualitet under ytan

Internationella klimatförhandlingar

Jesus Kristus i går och i dag: Kristologi genom tiderna

Johannesevangeliet och de johanneiska breven

Katolsk religionsdialog

Katolsk sociallära: en översikt

Kristen spiritualitet genom tiderna

Kyrkan och kyrkans liv – ecklesiologi med mariologi

Kyrkans historia I

Kyrkans historia II

Kyrkans struktur och ordning: Grundkurs i kanonisk rätt

Kyrkorätt i fornkyrkan och Ortodoxa kyrkan

Latin för akademiker I

Latin för akademiker II

Liturgik och spiritualitet

Liturgins teologi och uttrycksformer

Metodkurs i teologi

Moseböckerna och vishetslitteraturen

Nytestamentlig hermeneutik

”O hur saligt att få vandra” Pilgrimsvandringar och vallfärder förr och nu

Om Gud

Omvärderad reformationstid

Patristik I

Patristik II

Patristik III

Paulus och de paulinska breven

Reformationen under lupp

Sakramenten och kyrkans liv

Samtida världsåskådningar och religioner

Science and Religion

Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

Teologi och film

Teologisk antropologi

Theological Ethics

Theology of the Icons

Tomas ab Aquino och hans tankevärld

Vadå kristen humanism?

Vi läser Thomas

Vishetsteologi

What is Nature?

Östkyrkornas andliga liv