Masterutbildning

I samarbete med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo erbjuder Newmaninstitutet en masterutbildning i teologi. Den är helt och hållet förlagd till Uppsala med Newmaninstitutets egna lärare som handledare. Masterutbildningen ger studenter med kandidatexamen i teologi fördjupning inom teologins olika områden.

Fyra obligatoriska kurser (Metodkurs; Systematisk teologi, fördjupning; Kyrkohistoria, fördjupning; Nya testamentets hermeneutik) och fyra valbara kurser, alla om 7,5 hp, ingår. Masterprogrammets huvuddel utgörs av en uppsats om 60 hp inom huvudområdet teologi. Newmaninstitutet erbjuder handledning inom de flesta av teologins områden.

För ytterligare information kontakta programansvarig Mathias Nygaard (mathias.nygaard@newman.se)