Östkyrkostudier

Våren 2017

Utvecklingslinjer i tidig kristendom. Patristik I

Period: Modul 4 (27/3–2/6)

Ämne: Teologi

Fornkyrkan har stor aktualitet i våra dagar för teologi, ekumenik och andligt liv. Kursen ger kunskaper om kristendomens tidiga utveckling och om de gestalter som formade dess framtid. bakgrunden till den ”ortodoxa” kristendomens etablering i konkurrens med andra strömningar granskas. Ett urval teman, bland annat treenighetsläran och kristologin, studeras mera ingående. Deltagarna får öva förmågan att tolka tidiga kristna texter och bilder. 

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 10-12 och fredagar 13-15

Kursledare: Anders Ekenberg

Hösten 2017

Theology of the Icons

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Teologi

The course examines theology and history of pictorial art in the Eastern Church. Considerable
emphasis is given to the Eastern Christian understanding of the role of the icon in liturgy and
private prayer. A comparative study is made between the main trends of Eastern and Western
religious pictorial art.

7.5 ECTS

Half distance course with teaching in Uppsala October 2 to 6, 9 am to 1 pm.

Instructor: Taras Tymo

Våren 2018

Social Teaching in East and West – Complementarity and Differences

This course provides a historical, theoretical and practical overview of the principles and themes of Catholic and Orthodox social teaching and its application. Taking as a starting point biblical and patristic sources, it explores the development of social responsibility from both a Western and Eastern Christian perspective. Differences as well as complementarity between the two approaches are outlined. Students will have the possibility to explore the most fundamental texts of social teaching as well as contemporary topics such as dignity of the human person,  just war, option for the poor, dignity of work, sanctity of human life, and the protection of the environment.

Patristik II

Kursen behandlar inflytelserika teologer under kristendomens fem första århundraden och viktiga teman inom teologiskt tänkande, kyrkoliv och andligt liv. Uppläggningen styrs av vilka teman och personer kursdeltagarna vill fördjupa sig i. Föreläsningar och diskussionsseminarier ger kompletterande perspektiv och metodisk träning. Kursen kan i modifierad form läsas även av studenter som inte läst Patristik I.

 

 

ostkyrk-top