Östkyrkostudier

Våren 2017

Utvecklingslinjer i tidig kristendom. Patristik I

Period: Modul 4 (27/3–2/6)

Ämne: Teologi

Fornkyrkan har stor aktualitet i våra dagar för teologi, ekumenik och andligt liv. Kursen ger kunskaper om kristendomens tidiga utveckling och om de gestalter som formade dess framtid. bakgrunden till den ”ortodoxa” kristendomens etablering i konkurrens med andra strömningar granskas. Ett urval teman, bland annat treenighetsläran och kristologin, studeras mera ingående. Deltagarna får öva förmågan att tolka tidiga kristna texter och bilder. 

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 10-12 och fredagar 13-15

Kursledare: Anders Ekenbergostkyrk-top