Kandidatexamen i filosofi 180 hp

Om programmet

Höstterminen 2013 lanserade Newmaninstitutet ett för Sverige och hela Norden unikt utbildningsprogram i filosofi med särskild inriktning på förhållandet mellan vetenskap och religion. Programmet motsvarar 180 hp och berättigar till en kandidatexamen i filosofi.

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Utbildningsprogrammet vänder sig till dig, som vill ägna dessa frågor en fördjupad reflektion och omfattar 180 hp.

Programmets omfattning

  • A-kursen 30 hp
  • Etik och samhällsfilosofi 22,5 hp
  • Filosofins historia 30 hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion 52,5 hp
  • Två valbara kurser i filosofi 15 hp
  • Två valbara kurser i systematisk teologi 15 hp
  • Examensarbete 15 hp

Frågorna om förhållandet mellan religion och vetenskap är viktiga både för den enskilda individen och för samhället i stort. Intresset för dessa frågor har ökat påtagligt under senare år, men de flesta teologer och religionsvetare i Sverige saknar verklig kompetens för denna typ av reflexion eftersom de  knappast alls studerar filosofi.

För vem och för vad?

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Den kan också vara en kompletterande utbildning för exempelvis naturvetare med intresse för religion och teologi, liksom för lärare, läkare, vetenskapsjournalister och kulturarbetare generellt. Newmaninstitutets nya utbildningsprogram vänder sig till dig som vill ägna dessa frågor ett seriöst studium och en fördjupad reflektion. Som helhet betraktat är programmet unikt genom sin interdisciplinära karaktär, genom att frågor från filosofins och teologins områden kontinuerligt relateras till varandra.

Obligatoriska kurser

ÅR I
• A-kurs Introduktion i filosofi och teologi, 30 hp
• Filosofins historia I och II, 15 hp
• Allmän etik, 7,5 hp

ÅR II
• Fyra kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 30 hp

ÅR III
• Tre kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 22,5 hp

• Examensarbete, 15 hp

(Den exakta ordningsföljden mellan kurserna kan variera något)

Förutom ovan obligatoriska kurser omfattar programmet:

• Två valbara kurser i filosofins historia, 15 hp
• Två valbara kurser i etik-samhällsfilosofi, 15 hp
• Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
• Två valfria kurser i filosofi (varav en bör utgöras av uppsats, 7,5 hp), 15 hp

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

 För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.